Spaľovňa Skalica


Hosť

/ #41 Re: "spaľovňa"????

2014-05-02 16:00

#25: bývam na Zlatníckej - "spaľovňa"????

podľa § 2 písm. s) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, navrhovaná činnosť je spaľovňou odpadov.