Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #14

2014-04-17 19:56

Pani Pietruchová by si mala uvedomiť, že ak sa v demokratickom štáte hlási k príslušnosti k viere, ktorá je založená na kultúre života viac než tri štvrtiny obyvateľstva, potom treba prijať túto skutočnosť ako fakt. V tomto prípade neobstojí ani domáhanie sa tolerancie od kresťanov (ktorá, koniec-koncov úplne absentuje u spomínanej osoby!), ktorí by touto vražednou toleranciou popierali Božie zákony, v ktoré veria a povyšovali by ľudské princípy a zákony nad Božie. Nie je vôbec prekvapujúce, že liberáli, ktorých "hodnoty" p.P. presadzuje a ktorých jedným z najhlavnejších princípov je svojvôľa jednotlivca v prípadoch, v ktorých neexistuje zákaz (čo nie je zakázané, je dovolené), tak tvrdo útočia práve na kresťanstvo, ktoré má najprepracovanejšie morálne imperatívy. A p. P. má s týmto problém. Ako vidno, nájdu sa jedinci (žiaľ, aj z radov kresťanov), ktorým svojvoľné vykladanie si pojmu "úcta k životu" vyhovuje viac ako samotná úcta k životu. A to aj za cenu jeho násilného ukončenia.