Petícia za zmenu v školskom stravovaní.


Hosť

/ #3

2014-04-12 06:54

Veru touto témou by sa mali kompetentní zaoberať veľmi vážne, pretože momentálna strava školských jedální nezodpovedá najnovším vedeckým poznatkom v oblasti výživy detí.