Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"


Hosť

/ #2

2014-01-21 22:34

Aspoň jednu myšlienku k podpore biskupov. Je dobré, že zorganizovali pochod za život v Košiciach, je dobré, že napísali pastiersky list. Teraz by mali ísť aj ďalej a dotiahnuť pochod do konca. Napísať ďalší list ku prezidentským voľbám a otvorene vyzvať veriacich, aby nevolili Fica, pretože je za potraty. Kto sa podieľa na uskutočnení potratu a tiež mu asistuje, ten je exkomunikovaný z Cirkvi. Takže, kto bude voliť Fica, podporí potraty, to je akoby asistoval pri vykonávaní potratov. Pácha smrteľný hriech atď. Veď biskupi už lepšie vedia, ako veľký je to hriech. Každého takého čaká večné zatratenie. Samozrejme, ak náležite neoľutuje a nekoná pokánie. Tak povzbudzujem otcov biskupov, aby konali a nezastali na pol ceste a nezľakli sa Zlého, ktorý len na to čaká, kedy podľahneme v strachu.Facebook