"Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte"


Hosť

/ #23 Re: Re: Re: Re: koho, to tá Lévyová mala v rade?

2014-01-21 10:06

#21: - Re: Re: Re: koho, to tá Lévyová mala v rade?

Ešte raz, prezident ako štatutár všetky zmluvy, VO schvaľuje, parafuje svojim podpisom, takže hádzať vinu na projektový tím nie je na mieste (mimochodom, projektový tím ste si vyberala sama, teda zaňho aj zodpovedáte).

Erudovaní právnici- to slovné spojenie rada používate, na stretnutí s ministerstvom boli, ale vďaka pochybeniam pri VO tam mohli len byť, pretože nech by robili čo by chceli, pokuta komoru nemohla minúť. Je pravda, že komora mala čas na obhájenie sa, ale na základe Vami uzatvorených (Vami parafované) zmlúv je to absolútne bezpredmetné, pretože nespĺňali základné podmienky VO, čo ministerstvo len privítalo a mohlo s radosťou krátiť financie. Keď sa projekt realizoval bolo potrebné sa poradiť s niekým kto už s podobným typom projektu má skúsenosť, no teraz je vidieť že Vaša voľba minimálne na tomto poste buď nebola správna, alebo bola účelová a dôsledky tu máme dnes a ešte dlho mať budeme.

Je zrejmé, že sa tu niekto obáva trestnoprávnej zodpovednosti, preto teraz to všetko. Po Vás ostala komora, na ktorú by nebol žiaden súdny manažér po siedmych rokoch hrdý. Zmluvy so zamestnancami pre komoru nevýhodné, zmluvy s firmami ohľadne sponzoringu a vzdelávania pre komoru na niekoľko rokov a pre najväčšie firmy zadarmo (hoci komora mohla dostávať ročný paušál a nie málo), nefunkčný portál vzdelávania, nefunkčná štruktúra, pochybenia vo verejných obstarávaniach atď atď. A podobných Vašich krokov "pre" sestry je mnoho. Takže Vaša aktuálna snaha o moralizovanie a tieňové "riadenie" komory je teraz absolútne smiešna potom, čo všetko ste pre komoru (ne)urobili.

Tých Vašich pár obdivovateľov by si malo dať klapky z očí dole a začať používať viac racio, ktorí vedia všetky podrobností sa nebudú s Vami ani len púšťat do debaty, pretože sa tu môžeme točiť dookola, no realita po siedmich rokoch je taká, že komora teraz potrebuje zháňat financie na jej základný chod po Vami realizovanom projekte a Vašom prezidentovaní. A čo nepotrebuje? Nepotrebuje rozdeľovať členov ale skôr pracovať pre nich, takže ak by Vám o to úprimne šlo, robili by ste niečo úplné iné ako to, čo doteraz.

A k vedeniu komory, vy ste mali možnosť ju riadiť sedem rokov a následky vidieť teraz (tak ako po akejkoľvek vláde, až keď sa zmení, ukáže sa všetko čo dovtedy nevyšlo na povrch). Dôsledky každý súdny človek vidí. A keďže rada je poradný (rada= radiť) a rozhodovací orgán, v mnohých záležitostiach rozhoduje len na základe odporúčania prezidenta, resp. schvaľuje čo prezident navrhne, keďže ten jedná v mene komory a vie reálne čo je a čo nie je potrebné vykonať a ak prezidnet chce a vie veci "správne" podať, schváli sa možno aj to, čo ak by nebolo účelovo podané, nikdy by neprešlo. Sama dobre viete prečo ste "odstúpili" dobrovoľne na silu, hádzať teda vinu na radu, ktorej členovia doteraz zisťujú čo po Vás ostalo je maximálne alibistické a treba veriť, že nebude potreba niekoľkých rokov na to, aby komora mohla zase plniť úlohy, ktoré jej voči jej členom plynú.

Pekný deň nech ste kdekoľvek a robíte čokoľvek, nerobte ale radšej už nič pre komoru pre dobro všetkých jej členov.