"Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte"

PETÍCIA

vyhlásená  sestrami  a pôrodnými  asistentkami  

 

 

V Bratislave, 15.1.2014

 

Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

 

 

 

"Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte,  nekandidujte"

 

My, registrované sestry a pôrodné asistentky, členky/členovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v súlade so zákonom (komora plní aj úlohy preneseného výkonu verejnej správy), využívajúc svoje petičné právo, sa obraciame na najvyšší orgán komory - snem  a žiadame, aby  sa súčasne volené orgány komory  zriekli kandidatúry vo  voľbách  na volebné obdobie 2014- 2018 do rady komory, a to:

viceprezidentka pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach, viceprezidentka pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach, členovia rady komory a predsedníčka kontrolného výboru.

 

Žiadame aj okamžité odstúpenie, prípadne odvolanie prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Mgr. Ivety Lazorovej a vyhlásenie nových volieb pre voľbu prezidenta a členov rady komory bez ich kandidatúry!

 

Vedeniu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vyčítame najmä:

 

  • nečinnosť, nekompetentnosť pri riešení požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek

 

  • nedostatočnú ochranu záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri výkone ich povolania

 

 

  • stagnáciu v oblasti napredovania ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie

 

  • neinformovanosť sestier a pôrodných asistentiek, členskej základne

 

 

Vo vedení komory potrebujeme ľudí zapálených pre dobrú vec a odhodlaných  bojovať za nás a našich pacientov, klientov. Naše prvoradé ciele (požiadavky) sú:


  • podanie podnetu na prešetrenie neopodstatnenosti zrušenia Zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

 

  • doriešenie petičných požiadaviek – kontrola personálneho obsadenia, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, zlepšenie postavenia sestier a pôrodných asistentiek v spoločnosti

 

 

  • okamžité prešetrenie a vyvodenie personálnych dôsledkov pri pochybení projektu na HSV spolufinancovaného z európskych sociálnych fondov

 

  • prešetrenie hospodárenia komory a zaobchádzania s finančnými prostriedkami komory, zabezpečenie jej finančnej stability

 

 

Hovoríme: "Dosť bolo mlčania, nejednoty a neistoty, dosť bolo nekompetentnosti a neschopnosti vo vedení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek!"


 

My sestry a pôrodné asistentky vieme, že nastal čas na zmenu. Nastal čas, aby sme si zvolili do vedenia  Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  ľudí schopných, kompetentných, ktorým nebude ľahostajná budúcnosť sestier a pôrodných asistentiek.

 


Preto Vás, predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (prezidentka, členovia rady komory a predsedníčka kontrolného výboru) žiadame, aby ste na sneme komory nekandidovali odstúpili z Vašich funkcií.