Občania žiadajú zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu

Smrť okupantom Slovenského národa

/ #1 Výborný nápad

2013-11-10 10:15

Zvolme si na presadzovanie záujmov radových občanov "občianského prezidenta", ktorý jediný môže urobiť ZMENU nekompromisným spôsobom, inak nás čaká samé utrpenie.
http://www.peticie.com/peticiaobcianskehokandidatajanamolnara