Petícia na podporu občianského kandidáta za prezidenta SR

PETÍCIA

Žiadam, aby Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrh kandidatúry Jána Molnára na funkciu prezidenta Slovenskej republiky.

Rodné číslo kandidáta: 48-06-11/756, vek: pri začatí zbierania podpisov (12.12.2012) má kandidát 64 rokov, Stav: dôchodca, adresa trvalého pobytu: Bratislava, Devínska cesta 16, PSČ 84104

Vyhlásenie Jána Molnára: Súhlasím so svojou kandidatúrou a spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky

Podpísaný hárok pošlite na adresu kandidáta: Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava

Na svoju česť prehlasujem, že ak ma občania zvolíte za Vášho občianského prezidenta z ústavnej právomoci urobím tieto kroky aby som Vám občanom vrátil moc do Vaších rúk:
1. V zmysle právomoci vyplývajúce prezidentovi z Ústavy SR rozpustím parlament z dôvodov demontáže demokracie a právneho štátu (porušovanie ľudských práv je v súčasnosti predmetom štátneho tajomstva)
2. Vyhlásim nové parlamentné volby s možnosťou prípravy nových občianských politických strán a ich prezentácia bezplatne vo verejnoprávnych médiach počas jedného roka (zástupca musí byť kedykoľvek odvolateľný)
3. Rozpustím vládu a na toto dočasné obdobie ustanovím úradnícku vládu z aktívnych občanov náhodným výberom (náhodný výber z prihlásených aktívnych občanov - odborníkov)
4. Urobím všetko preto, aby sa zaviedla priama demokracia a bezúročná ekonomika (využijem právo vypísať referendum o otázkach verejného záujmu). Nepodpíšem žiadny zákon, ktorý by porušoval ľudské práva (v súčasnosti napríklad zákon o dobrovoľných dražbách je v rozpore s Európskym Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a doslova vyrába bezdomovcov - bohatnú bytové mafie). Budem vyžadovať zo strany štátu (polícia, prokuratúra, súdy) aby striktne dodržiavali čl. 154c Ústavy SR, ktorý prikazuje nadradenosť o.i. Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv  a základných slobôd nad domácimi zákonmi (v súčasnosti je predmetom štátneho tajomstva aby sa tento článok v praxi ignoroval). Zriadim osobitný kabinet poradcov, odbprníkov z radov obyčajných občanov, ktorým dám zvýšené právomoci pri obhajovaní spravodlivosti a ochranu rodín.

5. Budem iniciovať zriadenie špeciálneho výboru pre vyšetrenie a potrestanie zločinov spáchaných po roku 1989 nielen z ľudskoprávneho hľadiska odškodnenie za porušovanie ľudských práv políciou, prokuratúrou a súdnictvom, ale aj z hľadiska ekonomického pri tunelovaní fyriem, vlastizrady pri predajoch strategických podnikov a všetkých podozrení z korupcie, klientelizmu a ohrozovania suverenity Slovenskej republiky.

Moje videa: http://www.youtube.com/watch?v=oyn3ocHAB_Y&feature=youtu.be

Moja stránka na FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001448388496

Stránka OZ: Občianske združenie, Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv: http://www.koloseo.info

Ak súhlasíte, prosím stiahnite si aj petíciu na http://www.koloseo.info/prezident/peticia.doc a dajte ju podpísať rodine, priateľom aj iným a prosím pošlite mi ju späť na moju adresu.

Hľadám poradcov zo všetkých regiónov Slovenska, záujemcovia mi môžu napísať na j.molnar@koloseo.info môžem preposlať zatiaľ nezverejnený môj program a programové vyhlásenie o pripravovaných zmenách pre každý rezort, je nutná ZMENA v myslení celej našej spoločnosti!!!

Nechcem vystupovať ako osobnosť diktátor, mojim cieľom je počas volebnej kampane vystúpiť vo verejnoprávnej televízie a interpretovať názory mojích poradcov z radov obyčajných ľudí, preto zriadim (aj predvolebný aj na ostro) osobitný kabinet poradcov prezidenta, ktorí budú mať pravidelný priestor vo verejnoprávnych médii a povinnosť diskutovať s občanmi o veciach verejných.

 


Ján Molnár    Kontaktovať autora petície

Meno
Priezvisko
Mesto
Krajina
Dátum narodenia
Presná adresa
Podpis
Emailová adresa
Zobraziť verejne váš podpis?
  
Vaša emailová adresa nebuďe nikdy zobrazená alebo uvoľnená na verejnosť alebo tretím stranám.
Facebook