Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #13

2013-10-19 10:08

Súhlasím so znením petície.