Lieskovská a zvolenská protispalovňová petícia

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií Lieskovská a zvolenská protispalovňová petícia.


Hosť

#1

2014-03-17 10:50

-

Hosť

#2

2014-03-17 10:51

Bolo by dobré, keby sme sa mohli zoznámiť s detailmi projektu.

Hosť

#3

2014-03-17 13:23

Bolo by dobré se zoznámiť s projektom tej navrhovanej spalovne.