Lieskovská a zvolenská protispalovňová petícia

1. Proti výstavbe zariadenia na termické zhodnocovanie odpadov v k.ú. Lieskovec, Lieskovská cesta firmou eMTrade v snahe zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia;

2. Proti výstavbe ďalších prevádzok na spracovanie, resp. zhodnocovanie odpadov, výroby energie, a iných priemyselných prevádzok ,ktorých súčasťou sú nové stredné a veľké zdroje znečistenia ovzdušia v katastrálnych územiach Lieskovec a Zvolen;

3. Za prijatie strategických dokumentov a programového riešenia obecným a mestským zastupiteľstvom pre Lieskovec a Zvolen do konca roka 2014, ktoré zabezpečia nápravu  a zlepšenie kvality ovzdušia, zníženia hlukového zaťaženia až na úroveň štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Požadujeme predloženie týchto dokumentov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu do roka od odovzdania petičných hárkov;

 

 

Ďakujeme za prečítanie a podpísanie elektronickej petície, ale prosíme všetkých zo Zvolene , Lieskovci a okolí, aby podpísali  petičný hárok napríklad na námestí alebo u dobrovoľníkov. Taký podpis nám v tomto právnom štáte pomôže najviac.

 

Ďalšia petičná akcia bude na Námestí SNP vo Zvolene pred Priorom v pondelok24.2.2014 od 9.30hod. do 16.30.hod..petičný výbor    Kontaktujte autora petície