Petícia proti navrhovaným zmenám WHO, umožňujúcim porušovanie ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti.

Petícia proti navrhovaným zmenám WHO, umožňujúcim porušovanie ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti. / Oznamy / Petícia proti WHO - doplnenie adresy trvalého bydliska / Komentáre

No messages
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...