Petícia za záchranu prírodnej rezervácie Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.

Petícia za záchranu prírodnej rezervácie Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe. / Oznamy / Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť / Komentáre

No messages
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...