Detská pohotovosť v Revúcej

Za obnovenie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre deti a dorast v meste Revúca.

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Revúca ako aj miestnej územnej samosprávy ostatných obcí v okrese Revúca a orgány regionálnej územnej samosprávy a rovnako aj štátnej správy kompetentné vo veci rozhodnúť, zaoberali hľadaním riešenia, ktoré by umožnilo obnoviť dostupnosť lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre deti a dorast v meste Revúca, keďže bola spádovou pre takmer celý okres Revúca. Žiadame ich, aby vyvinuli všetko úsilie za obnovenie tejto služby v čo najkratšom čase.