Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Dekriminalizácia marihuany na Slovensku 2020

DEKRIMINALIZÁCIA MARIHUANY NA SLOVENSKU. (Po podpise, prosím, choďte na svoj mail a potvrďte Váš podpis, aby bol právoplatný.) (Do adresy trvalého pobytu zadávajte, prosím, ulicu aj s popisným číslom, táto adresa nie je ani nebude nikde zverejnená, ale na to, aby bol podpis právoplatný musí ju obsahovať.) Slováci, priatelia, spoluobčania, touto petíciou chceme priniesť do našej krajiny o niečo viac slobody medzi nás Slovákov. Cieľom našej petície je uvoľniť veľmi prísne zákony ohľadom rastliny k

Vytvorené: 2020-04-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 311 309
Minulý mesiac 291 289

Pustiť otcov k pôrodu prosím

Prosime o možnosť mať pri pôrode svojho partnera - otca dieťaťa-neprítomnosť tejto osoby môže zjavne narušiť vnútorný pokoj mamičiek priviesť na svet nový život Podla odporúčaní who bojujeme za svoje práva. 

Vytvorené: 2020-03-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2248 2216
Minulý mesiac 264 259

Petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení

My dolu podpísaní občania svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa ktorého, by do predškolských zariadení mohli byť prijaté len zaočkované deti. Využívame tak naše ústavné právo. Táto novela je v rozpore s ústavou, medzinárodnou dohodou a zákonmi SR a je právne napadnuteľná. Trestá deti za rozhodnutia ich rodičov, ktoré urobili vo viere v najlepší záujem ich dieťaťa. A to najmä deti s poško

Vytvorené: 2019-09-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8367 7732
Minulý mesiac 234 207

Petícia za dostavbu ZŠ Kvetoslavov

My, dole podpísaní občania v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vyjadrujeme podporu P E T Í C I I ZA DOSTAVBU ZŠ Kvetoslavov. Preto požadujeme: 1. aby sa urýchlene zrealizoval vypracovaný projekt ZŠ Kvetoslavov, ktorý zabezpečí plnohodnotných 18 tried, telocvičňu a adekvátne zázemie (sociálne zariadenia, špeciálne učebne, zborovňu...) 2. aby poslanci obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov zabezpečili a schválili nevyhnutné finančné prostriedky (úver, poplatok za miestny rozovoj

Vytvorené: 2020-04-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 501 500
Minulý mesiac 230 230

Nesúhlas s prepustením stredoškolského učiteľa Petra Csanka.

Mgr. Peter Csank dostal výpoved z dôvodu racionalizácie na Súkromnej strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote.  Pýtame sa, prečo práve ten, ktorý svoju prácu robil s laskou? Mladým rozumie a dokáže nás ukočírovať správnym smerom. Vie s nimi srandovať, ale byť aj prísny. Má všeobecný rešpekt a každý z Nás si ho váži. Je to človek s veľkým Č.Chceme naspäť nášho skvelého učiteľa, nášho triedneho učiteľa, ktorý pre nás  za uplinulé 4roky  veľa urobil. Strávil snami kúsok zo svojho života a viedol

Vytvorené: 2020-04-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 198 195
Minulý mesiac 194 191

Petícia Ministrovi životného prostredia SR, Vláde SR, Národnej rade SR na prehodnotenie plošného rozsahu všetkých národných parkov a určenia manažmentových kategórii

PETÍCIA My dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, vlastníci aj nevlastníci lesov, odbornej aj neodbornej verejnosti VYZÝVAME pána ministra a všetky dotknuté štátne orgány a inštitúcie na prioritné prehodnotenie plošného rozsahu a určenia manažmentových kategórii všetkých národných parkov na Slovensku podľa všetkých kritérii rešpektovanej a všeobecne uznávanej „Medzinárodnej organizácie na ochranu prírody a prírodných zdrojov“ –  IUCN a to prioritne ešte predtým ako dôjde k ich celkovej nov

Vytvorené: 2020-04-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 191 189
Minulý mesiac 184 182

Pomôžte zachrániť samosprávu v tejto krajine

My, starostovia obcí, primátori miest, prednostovia úradov, sa týmto obraciame  na premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča a Vládu Slovenskej republiky s výzvou o pomoc pri  riešení financovania originálnych či prenesených kompetencií samospráv. Každý deň počúvame z tlačových konferencií  ako pomáhate podnikateľom, živnostníkom, ako sa pomáha občanom, ktorí museli ostať s deťmi doma, nájomcom v bytoch..... Mestá a obce tiež robia pre občanov, pracujeme vo verejnom záujme. Zabezpečujeme pren

Vytvorené: 2020-04-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 323 323
Minulý mesiac 176 176

peticia na políciu ohľadom veci Krompách zbite deti rómske

Dobrý deň ľudia tuto petíciu som sa rozhodol urobiť kôli našim deťom údajne mali účastníci policajného zboru zbiť maloleté deti v Krompachoch na Slovensku. Chceme tomu zabrániť aby sa takáto vec us neopakovala prosím ľudí zobuďte sa už podpíšte us to nemôžeme nechať tak tímto víziám všetkých romou aby sa to vyriešilo a podpíšte sa ďakujem.

Vytvorené: 2020-04-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 326 164
Minulý mesiac 162 87

Odvolanie premiera a vlady.

Potvrdit peticiu za odvolanie premiera a jeho vlady za neschopnost a klamanie obyvatelov SR.

Vytvorené: 2020-04-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 210 194
Minulý mesiac 148 141

Stop policajnej brutalite!

Týmto žiadame predsedu vlády SR - Igora Matoviča aby zahájil okamžité vyšetrovanie brutálneho napadnutia piatich rómskych detí dňa 27.4.2020 v Krompachoch zo strany príslušníka polície SR.   Táto skutočnosť otriasla našou komunitou a verejnosťou. Je absolútne neprijateľné aby orgány verejnej moci svojvoľne a neprimeranou silou vynucovali na občanoch dodržiavanie práva mimo zákonom stanovených procesov. Dlhodobo sa Rómovia na Slovensku stretávajú s neprimeraným zasahovaním polície SR, averziou a 

Vytvorené: 2020-04-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 380 196
Minulý mesiac 147 79Facebook