Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia voči výstavbe spaľovne odpadu v Šamoríne časť Šámot

Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Zariadenie na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“  v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Šamorín zahájil  stavebné konanie  vo veci výstavby zariadenia na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v kat. území Šámot. Jedná sa o zariadenie, ktoré bude slúžiť na tepeln

Vytvorené: 2014-08-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 164 163
2015 41 41

* * * VÝCHOD SR NECHCE UTEČENCOV ! * * *

               My, obyvatelia obcí a miest z okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov, aj obyvatelia ostatných okresov PSK a KSK, ako aj ostatní obyvatelia SR                                                                                                                    ž i a d a m e   Ministerstvo vnútra SR, vládu SR, Národnú radu SR, VÚC, obce a mestá, poslancov EP, aby rešpektovali a brali na vedomie túto petíciu, že nechceme v našej blízkosti žiadných utečencov a migranto

Vytvorené: 2015-09-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 47 42
2015 38 35

* * * OBNOVA KONTROLY ŠTÁTNYCH HRANÍC SR. * * *

Žiadame vládu SR o obnovu, zavretie a kontrolu štátnych hraníc SR zo susednými štátmi.       DÔVODY: - OBAVY S IMIGRANTOV, - HROZBA TERORIZMU, - VÝVOJ NA UKRAJINE - HROZBA ISLAMSKÉHO ŠTÁTU.       Aj v ČR rokujú prezident ČR z ministerstvom obrany ČR o posilnení štátnych hranic 2600 vojakmi.            Podporte aj :            www.peticie.com/vychod_sr_nechce_utecencov                                                                                                                                  

Vytvorené: 2015-08-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 42 41
2015 38 37

VEREJNÁ VÝZVA ZA ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV V MESTE BYTČA

VEREJNÁ VÝZVA ZA ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV V MESTE AŽ DO SCHVÁLENIA PLÁNU REVITALIZÁCIE VEREJNEJ ZELENE   Vážený pán primátor Bc. Miroslav Minárčik, vážená pani prednostka mestského úradu Ing. Alžbeta Kramárová!     My, dolupodpísaní poslanci mestského zastupiteľstva v Bytči a občania Mesta Bytča, vás žiadame, aby ste zabránili ďalšiemu výrubu stromov v Meste Bytča až do doby, kým nebude vypracovaný a schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytča, ktorého súčasťou bude aj revital

Vytvorené: 2015-03-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 40 40
2015 38 38

Za dobro šalianskeho futbalu!

Milí hráči, fanúšikovia, členovia FK Slovan Duslo Šaľa. V poslednom období sa vo futbalovom klube udiali veci, ktoré nemajú nič spoločné s etikou a slušným správaním vo futbalových kruhoch. Na post prezidenta sa bez zvolania konferencie/valného zhromaždenia všetkých členov, teda aj vás, nominoval Miroslav Wöllner, ktorý vymenoval nových zamestnancov a nezákonne odstavil čelných predstaviteľov klubu Tibora Takácsa a Jána Valenta, ktorí vybudovali klub na súčasnú úroveň, kde Šaľa bude bojovať v ja

Vytvorené: 2015-01-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 37 36
2015 37 36

Podporte udelenie výnimky pre prípravok KENTAUR 5 G

Vážený pestovateľ,  Na Slovensku po zákaze troch účinných látok zo skupiny neonikotinoidov (clothianidin, thiamethoxam a imidacloprid) od roku 2013 chýbajú autorizované prípravky na ochranu rastlín pre kontrolu pôdnych škodcov ako sú drôtovce (larvy kováčikov), pandravy (larvy chrústov), prípadne iných pôdnych škodcov v plodinách ako sú kukurica, slnečnica, zemiaky a v mnohých druhoch zeleniny.    Spoločnosť Arysta LifeScience sa vždy snaží vychádzať v ústrety požiadavkám pestovateľov na kvalitn

Vytvorené: 2015-11-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 34 34
2015 34 34

FUNKČNÉ REFERENDUM - nástroj moci v rukách občanov

Nakoľko mám záujem kandidovať za poslanca NRSR za PRIAMU DEMOKRACIU, tak zbieram podpisy pod túto petíciu ako záväzok voči občanom,ak nám a aj mne dajú svoju dôveru. Mojim hlavným cieľom je: aby občania boli zvrchovanými správcami svojho štátu cez nástroje priamej demokracie. Preto chcem, aby bolo schválené funkčné referendum a cez neho navrhnem trestnoprávnu, hmotnú zodpovednosť politikov a ich odvolateľnosť. Samozrejme budem podporovať ďalšie body PRIAMEJ DEMOKRACIE: JEDNA DAŇ - Zrušenie vyše

Vytvorené: 2015-07-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 36 35
2015 34 33

Nebuďme psími rasistami

Petícia proti návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“. My dole podpísaní sme proti tomuto návrhu zákona v jeho plnom znení, nakoľko tento návrh zákona ublíži jedine zodpovedným majiteľom, ktorí sa o svoje psy riadne starajú, majú ich prihlásených a poskytujú im adekvátnu starostlivosť. Požadujeme však mi dole podpísaní, ktorý sme proti to

Vytvorené: 2012-09-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 15860 12605
2015 33 31

Petícia ZA ZACHOVANIE ÚTULKU ZVIERAT AOZ na Rebarborovej ul. v BA

                            My, podpísaní občania sme za zachovanie prevádzky útulku pre zvieratá AOZ, umiestneného na Rebarborovej ulici 17 v Bratislave. Petíciu organizuje Aliancia na Ochranu Zvierat (AOZ), Grosslingova 49, ičo: 30779693 Zodpovedná osoba: Mgr. Ieta Havranová, Grosslingova 49, 811 09 Bratislava   Ako pán NESROVNAL ZROVNAL po 20. rokoch 1. bratislavský útulok pre opustené zvieratá  Pán Nesrovnal je asi jediný primátor európskeho veľkomesta, ktorý spochybnil nevyhnutnosť útulku

Vytvorené: 2015-10-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 36 31
2015 32 27

Odmietnutie kvóty pre migrantov

My, občania Slovenskej republiky svojim podpisom petície potvrdzujeme, že žiadame vládu tejto krajiny, aby rázne odmietla všetky návrhy Európskej komisie a Európskeho parlamentu na zavádzanie povinných kvót pre utečencov. Sme presvedčení, že udeľovanie azylu by malo zostať čisto v kompetencii národných štátov.

Vytvorené: 2015-06-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 32 32
2015 32 32