Najnovšie petície

No margetin

Petícia za zrušenie hodiny informatiky v deň 20.10. Pretože nemáme čo robiť Je nás málo Sme unavený Treba nám ísť domov

5 Vytvorené: 2022-10-20 Štatistiky

Petícia proti zmene územného plánu na ulici Holubyho v Novom Meste nad Váhom- lokalita bývalých uhoľných skladov

My dolupodpísaní občania mesta Nové Mesto nad Váhom, týmto žiadame mesto Nové Mesto nad Váhom o bezodkladné zastavenie konania o zmene územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 13.2., predmetom ktorého je zmena výšky stavieb v severnej časti lokality č. 02 zo 4 nadzemných podlaží na 6 nadzemných podlaží. Zmena sa týka konkrétne lokality bývalých uhoľných skladov na ulici Holubyho v Novom Meste nad Váhom. Odôvodnenie: Výstavbou 6 a viacpodlažného bytového domu, by bol negatívne ovplyvnený živo

30 Vytvorené: 2022-10-20 Štatistiky

Zrovnoprávnenie LGBT ľudí na Slovensku

Na základe hlasovania zo dňa 19.10. v Národnej rade Slovenskej republiky o partnerskom spolužití, ktoré neprešlo nebudú môcť LGBT ľudia nahľiadať do zdravotnej dokumentácie partnera či po jeho smrti dediť. Tento návrh nebol žiaden pokus o danie heterosexuálneho manželstva  na rovnakú úroveň s homosexuálnym manželstvom, bol to čisto pokus o legislatívne ošetrenie takýchto životných situácií a ošetrení vzťahu ku štátu. Svojim podpisom žiadate aby tento návrh bol prerokovaný opäť a aby sa na LGBT ľ

51 Vytvorené: 2022-10-19 Štatistiky

PETÍCIA ZA BEZODKLADNÉ PREHODNOTENIE KONEČNÉHO NÁVRHU CESTOVNÉHO PORIADKU VLAKOVEJ OSOBNEJ DOPRAVY 2022/2023 V ŽILINSKOM KRAJI.

My, obyvatelia Žilinského samosprávneho kraja, žiadame týmto Železničnú spoločnosť Slovensko, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky i Žilinský samosprávny  kraj o bezodkladné prehodnotenie nového dopravného grafikonu, ktorý má vstúpiť do platnosti 11. decembra 2022. Tento grafikon má výrazne negatívne dopady na dopravnú situáciu v celom kraji, keď obmedzuje ľuďom možnosť verejnej dopravy ako alternatívy ku katastrofálnym cestám autom.  Žiadame predovšetkým:   -     Zachovanie prím

748 Vytvorené: 2022-10-19 Štatistiky

Výzva vedeniu mesta Kežmarok

Každý obyvateľ v Kežmarku si určite všimol, že naše mesto je oblepené bilboardami bannermi a letákmi s tvárou kandidátov s rôznymi heslami. Či sa jedná o tím jednej skupiny alebo onakej skupiny, program jednotlivých kandidátov sa postupne zverejňuje no terajší primátor mesta predstavil tím svojích kandidátov na poslancov, bez akéhokoľvek programu.   Preto zasielame výzvu primátorovi Mesta Kežmarok, aby do 23.10.2022 zorganizoval okrúhly stôl kandidátov na primátora Mesta Kežmarok, tak aby všetci

8 Vytvorené: 2022-10-18 Štatistiky

Otvorený list ministrovi zdravotníctva

Vážený pane ministře, již dlouho se nekontrolovaně šíří hoax o neúčinnosti mRNA vakcin proti COVID-19. Jelikož jsou k dispozici četné medicinské důkazy o účinku těchto moderních a drahých přípravků, navrhuji Vám doplnění vakcinační kampaně: osobní příklad je nade vše pochyby nejpřesvědčivější, proto byste se měli Vy a Vaši podřízení veřejně pod mediálním dohledem dát vakcinovat a revakcinovat všemi posilovacími dávkami , bylo by také jistě účinnější, kdyby to udělali rovněž zaměstnanci ostatní

82 Vytvorené: 2022-10-15 Štatistiky

Stravovanie detí a zamestnancov ZŠ v Pružine.

Žiadame výdajňu stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ v budove školy, kde sú už teraz hygienou schválené a vysoko odporúčané priestory pre tento účel. - v súčasnosti sa deti stravujú v ŠJ v MŠ, presúvajú sa úzkymi chodníkmi trikrát cez frekventovanú cestu , za každého počasia  a trávia čas v areáli MŠ počas obednajšieho spánku, čím rušia deti v MŠ. Jedná sa o 150 stravníkov. Uvoľnením priestoru súčasnej školskej jedálne, tak získa MŠ priestor pre nové deti a deti zo ZŠ sa môžu v papučiach a v kľud

7 Vytvorené: 2022-10-14 Štatistiky

Petícia proti zrušeniu pochodu Krampusov v uliciach mesta Sereď 22.10.2022

My obyvatelia mesta Sereď týmto žiadame, aby sa predstavitelia Mesta Sereď a Domu kultúry chovali podľa ústavy Slovenskej republiky a jej zákonov. Slovenská republika je sekulárny štát a nikto nemá právo vnucovať svoje presvedčenie a vieru ostatným a obmedzovať ich tak na právach a slobodách. Rovnako nemá žiadna cirkev právo určovať čo a kto bude robiť v uliciach mesta a vo verejných budovách nášho mesta. Týmto Vás vyzývame aby ste zrušili nezmyselný a nezákonný zákaz pochodu Krampusov mestom Se

835 Vytvorené: 2022-10-14 Štatistiky

Zachráňme naše deti pred nenávisťou

Tragická udalosť, kedy mladý muž vraždil z nenávisti, otriasla Slovenskom. Odmietame nenávisť a sme presvedčení, že láska musí víťaziť nad nenávisťou. Nesmieme byť ticho.  Touto výzvou apelujeme na vládu - žiadame okamžite zabezpečiť potrebné proinkluzívne opatrenia v školstve, vzdelávanie a podporu pedagógov, vzdelávanie našich detí k ľudskosti a inkluzívnemu prístupu k životu. Nevytvorili sme akceptujúce, bezpečné a inkluzívne prostredie detí a mládeže v školách, neriešili sme, že sa neučia to

1141 Vytvorené: 2022-10-13 Štatistiky

PETÍCIA za vybudovanie cyklochodníka a chodníka medzi časťami obce Miloslavov

My podpísaní občania podpisujeme túto petíciu za bezodkladné vybudovanie cyklochodníka a chodníka v úseku medzi Jabloňovou ulicou  v časti Miloslavov a Lesnou ulicou v časti Alžbetin Dvor, a to s poukazom na nižšie uvedené dôvody:   zámer výstavby cyklochodníka a chodníka v uvedenom trasovaní bol riadne schválený obecným zastupiteľstvom obce Miloslavov na zasadnutí dňa 27.03.2014 a verejne oboznámený v obecnom časopise „Spravodajca č. 45“ (na strane č. 4),  napriek skutočnosti, že zámer výstavb

692 Vytvorené: 2022-10-11 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie Ruska za teroristický štát

24. februára 2022 bez logického zdôvodnenia vydal vojnový zločinec Vladimír Putin rozkaz zaútočiť na Ukrajinu. Násilie, ktoré páchajú ruskí vojaci na civilnom obyvateľstve nie je ospravedlniteľné žiadnou propagandou, ktorú šíria pro-rusky orientovaní pomýlení užitoční hlupáci a platení agenti, spolupáchatelia. V čase, keď digitálne technológie dokážu instantne dokumentovať neľudské zločiny ruskej armády nesmie existovať pochybnosť o tom, kto je vinný. Rusko dlhodobo pôsobí na medzinárodnej sveto

331 Vytvorené: 2022-10-11 Štatistiky

Doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia pre Dušana Dědečka, ktorý svojim konaním usmrtil piatich mladých ľudí a ďalších vážne zranil

Som za to, aby Dušan Dědeček, ktorý dňa 2.10.2022 jazdil pod vplyvom alkoholu a narazil do ľudí stojacich na zastávke Zochova v Bratislave, čím pripravil o život piatich mladých ľudí a ďalších vážne zranil, bol za svoje konanie potrestaný odňatím slobody na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

34624 Vytvorené: 2022-10-06 Štatistiky

Väčsie a prísnejšie tresty pre alkohol za volantom.

Všetci máme rodiny a všetci ich chceme chrániť a preto si myslím že táto petícia je za správnu vec! Svojim podpisom chcem bojovať za prísnejšie a väčšie tresty pre ľudí čo si sadnú za volant opitý!  

22 Vytvorené: 2022-10-06 Štatistiky

O t v o r e n ý l i s t o b č a n o v Slovenskej republiky

O t v o r e n ý   l i s t    o b č a n o v   Slovenskej republiky   vláde Slovenskej republiky a Karolovi Hirmanovi, ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky, s výzvou občanov Slovenskej republiky na neodkladné   s y s t é m o v é  riešenie cien elektrickej energie.   My, občania Slovenskej republiky vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne riešila umelo vyvolanú situáciu s neprimeranou cenou elektrickej energie ako pre slovenských občanov, tak aj pre fyzické osoby – podnikateľov

11169 Vytvorené: 2022-10-05 Štatistiky

Ustanovenie o.Mariána Kuffu za arcibiskupa košickej arcidiecézy

Drahý pápež František  Touto petíciou a výzvou sa obraciame na Vás ako na veľkňaza katolíckej Cirkvi, ktorý má moc kľúčov od Ježiša Krista, aby ste mohli ustanoviť biskupov. Obraciame sa na vás s náležitou prosbou, aby ste ustanovili o.Mariána Kuffu za arcibiskupa košickej arcidiecézy.  -Kňaz Marián Kuffa má dlhoročné skúsenosti nie len ako farár v Žákovciach, ale aj ako apoštol chudobných, ktorý svoj apoštolát rozšíril po celom Slovensku, dokonca aj mimo štátu. -Okrem jeho služby chudobným sa v

28 Vytvorené: 2022-10-04 Štatistiky

Nafúkáš raz a dosť

Týmto žiadam, aby vodiči, u ktorých sa raz vyskytne alkohol za volantom, skončili bez vodičského oprávnenia do konca života. Posledná situácia na zastávke v BA, by už mala kompetentným otvoriť oči. Vodičské preukazy sú po konzumácii alkoholu zhabané dočasne, následne opätovne vydané. Už dosť!!! Psychicky zdravý človek, si nesadne za volant po pití alkoholu v žiadnom množstve!! Slovensko je plné,, dedinských ožranov " za volantom, ktorý sa veselo premávajú z krčmy domov autom medzi nami a našimi

35 Vytvorené: 2022-10-03 Štatistiky

Petícia za priame autobusové spojenie Sládkovičovo - Trnava.

My, dolu podpísaní, žiadame Trnavský samosprávny kraj o zabezpečenie priameho autobusového spojenia medzi mestami Sládkovičovo a Trnava.Dochádzanie do krajského mesta za prácou, lekárom, do škôl, či na úrady je s prestupom komplikované a zdĺhavé. To nás núti používať neekonomickú a neekologickú osobnú dopravu, ktorá zaťažuje už aj tak napätú dopravnú situáciu s nedostatkom parkovania v samotnej Trnave.

200 Vytvorené: 2022-10-03 Štatistiky

Petícia na zachovanie slovenského veľvyslanectva v Canberre

Nedajme si zobrať naše veľvyslanectvo v Canberre! Zapojte sa aj vy do tejto petície a pošlite svoj názor priamo tam, kde sa o tom rozhoduje. Informácia o zatvorení slovenského veľvyslanectva v Canberre koncom tohto roku bola oznámená už pred nejakými mesiacmi s naznačením, že diplomatické zastúpenie Slovenskej republiky pre Austráliu a Nový Zéland bude v Japonsku. Zároveň bolo avizované otvorenie generálneho konzulátu v Sydney od 1. júla. Tým pádom odišla z veľvyslanectva konzulka pani Zuzana K

129 Vytvorené: 2022-10-02 Štatistiky

Petícia za zbúranie bytovky v Handlovej, na ulici Marka Čulena. Ktorá ohrozuje ľudské životy a najmä deti.

My, dolu podpísaní občania, žiadame zbúranie bytovky ktorá sa nachádza na Ulici Marka Čulena v Handlovej, nakoľko je čiastočne porušená ,žiadame o jej úplne zlikvidovanie, odstránenie. Sme za to, že táto bytovka by mala byť zbúraná, pretože ohrozuje ľudské životy a najmä deti. Ďakujem 

11 Vytvorené: 2022-09-28 Štatistiky

Petícia za zachovanie MŠ na Narcisovej ulici

  My dolupodpísaní občania žiadame o zachovanie Materskej školy, Narcisová ulica 2, Trnava ako elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou, ulica Vančurova 38, Trnava, určeného na povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spôsobnosti školského obdvodu č. 9 mesta Trnavy (Bulharská ulica (č. d. 1 – 36), Narcisová ulica, Šípová ulica, ulica Andreja Žarnova (okrem č.

254 Vytvorené: 2022-09-23 Štatistiky