Najnovšie petície

Verejné odsúdenie činov Ľuboša Blahu na adresu pani prezidentky a verejná výzva na ich prešetrenie

My, dolu podpísaní a podpísané, sme sa rozhodli reagovať na posledné vyjadrenia poslanca Ľuboša Blahu na adresu pani prezidentky, ktoré podľa nás prekročili všetky medze únosnosti vyjadrení verejného činiteľa. Chceme vyjadriť verejné pohoršenie, verejné odsúdenie týchto vyjadrení a zároveň verejnú podporu pani prezidentke. Poslanec Ľuboš Blaha dňa 1. mája 2022 v Nitre predniesol prejav, v ktorom okrem iného povedal: "Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke

4803 Vytvorené: 2022-05-03 Štatistiky

Toto je cez všetky čiary

Dvadsať poslancov a poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky požiadalo Ministerstvo zdravotníctva, aby stiahlo nové metodické usmernenie, ktoré upravuje procesy tranzície. Rovnako žiadajú vyvodenie personálnej zodpovednosti voči ľuďom, ktorí toto usmernenie pripravili a uviedli do praxe.   Čo ich tak rozdráždilo?     Metodické usmernenie o tranzícii – odborný postup pre lekárov a lekárky – sa menilo po 41 rokoch (čítate správne, naozaj po 41 rokoch) a pripravovala ho skupina expertiek a expe

3724 Vytvorené: 2022-05-02 Štatistiky

Zrušenie používania nového loga mesta Trnava

Žiadame mesto Trnava o stiahnutie nového loga, ktoré zverejnili prostredníctvom Facebooku a oficiálnej stránky mesta Trnava dňa 1.5.2022. Toto žiadame z dôvodu, že logo a jeho podoby pôsobia ako plagiát, v mnohých prípadoch pripomína skôr známe cigarety. Nové logo nepripomína kráľovské mesto Trnava, ako to autori prípadne odborná komisia prezentuje. V logu chýba akási dominanta, ktorá by jasne identifikovala, že sa jedná o Trnavu.  Aj z týchto dôvodov, ktoré boli zozbierané z názorov obyvateľov

329 Vytvorené: 2022-05-02 Štatistiky

Petícia za zachovanie dodávok plynu z Ruska v rubľoch do doby adekvátnej náhrady

My, dolupodpísaní občania týmto žiadame vládu SR, ministerstvo hospodárstva a ostatné dotknuté štátne inštitúcie aby zachovali zmluvy o dodávkach plynu a ostatných životne a ekonomicky potrebných komodít z Ruska, vrátane súhlasu s platbami za tieto suroviny v rubľoch a to minimálne do doby, pokiaľ nebude na Slovensku adekvátna náhrada (za adekvátnu považujeme zabezpečiť pôvodné ceny a množstvá dodávok tak ako doteraz). Zároveň odsudzujeme vojnový konflikt na Ukrajine ktorý v žiadnom prípade nemô

36 Vytvorené: 2022-04-30 Štatistiky

Petícia za umožnenie nákupu rezidentskej parkovacej karty obyvateľom hlavného mesta SR - Bratislavy, vlastníkom nehnuteľností klasifikovaných ako apartmán, s trvalým pobytom v nich

V hlavnom meste SR sa postupne zavádza rezidentská parkovacia politika, s cieľom zjednodušiť systém parkovania pre obyvateľov Bratislavy, s trvalým pobytom v rezidentských zónach. Aktuálne podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty sú: - vlastníctvo nehnuteľnosti – bytu v rezidentskej zóne, - trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti, - obyvateľ je držiteľ motorového vozidla. Aktuálny systém však vyníma apartmány, ktoré sú klasifikované ako „iné nebytové priestory“ a tieto žiadosti o vydanie p

65 Vytvorené: 2022-04-28 Štatistiky

Petícia proti rozširovaniu trnavskej skládky.

My, podpísaní občania, nesúhlasíme s rozširovaním trnavskej skládky komunálneho odpadu. Naše dôvody na organizovanie petície proti zámeru rozšírenia skládky, nazvaného Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu, možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 1.       Zámer  obsahuje celý rad faktických nepresností a nedostatkov (nesprávne uvedená vzdialenosť od obydlí, chýbajúce vplyvy na kvalitu ovzdušia v prípade požiaru, chýbajúce merania hluku v obý

6 Vytvorené: 2022-04-27 Štatistiky

Petícia a výzva R. Ficovi na odstúpenie a vzdanie sa poslaneckého mandátu.

V súvislosti s aktuálnym obvinením R. Fica a R. Kaliňáka zo založenia zločineckej skupiny (zo strany NAKA) dávam do pozornosti moju výzvu z minulého roka, ktorá je vlastne stále aktuálna. Bolo to v čase, keď som bol ešte predsedom AOSS, no môj postoj v tom sa nijako nezmenil. Na moju minulú výzvu nadväzuje terajšia výzva, aby sa R. Fico vzdal minimálne poslaneckého mandátu - až dokiaľ sa vážne podozrenia neprešetria.  Mgr. Erik Markovič, PhD.,  člen Rady Asociácie organizácií spisovateľov Slove

278 Vytvorené: 2022-04-27 Štatistiky

Petícia za to aby išiel Jajo do Bratisky

Popis to nepotrebuje, my potrebujeme len jeho.Jajo, ľúbime ťa.

7 Vytvorené: 2022-04-25 Štatistiky

Zrusenie platov politikov

Túto petíciu som vymyslel preto lebo sa mi nepáči že je vela zbytočnych politikov cca (150) a kazdy poberá 5000€ za nič čo rocne predstavuje 750.000€. Neplnia si svoju ulohu! Robia z obcanov debilov. Táto peticia je vytvorená aby sme sa ich zbavili a aby sa ukázali tí čo chcú naozaj Slovensko  zvelaďovať zadarmo.Nie sa hrabať ku korytu aby nás okrádali a vymyslali zakony ako spravit zo Slovenskych obcanov chudákov! Pome odstaviť Mafiu od koryta lebo su to naše peniaze!!!

40 Vytvorené: 2022-04-25 Štatistiky

Petícia za zrušenie povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty na Právnickej fakulte UK v Bratislave

       Vážené vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave, vážený pán dekan Burda, milé kolegyne, milí kolegovia,      prišiel čas, kedy sa celý svet a s ním aj Slovensko konečne zbavuje rúšok a respirátorov. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest nie je vyžadovaná nikde v interiéroch (okrem, pochopiteľne, zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb). Preto je prinajmenšom zvláštne, že naša fakulta na rozdiel od iných, túto povinnosť pre svojich študentov a zamestnancov naďalej u

76 Vytvorené: 2022-04-23 Štatistiky