Najnovšie petície

Výstavba bytového domu Holíč ul. Márie Terézie

My, dolupodpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom výstavby bytovky na parcele číslo 927/17 v k.ú. Holíč...   Poukazujeme na to, že podľa § 34 stavebného zákona je účastníkom územného konania o umiestnení stavby fyzická osoba, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, pričom platí, že účastníkom konania je osoba dovtedy pokiaľ sa nepreukáže (rozhodnutím príslušného orgánu) opa

Vytvorené: 2021-03-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 15 15

Petícia proti výstavbe budovy na ul. Záhradnícka, na parcele č. 132/13, vedľa budovy "Pyramída"

  Petícia proti výstavbe budovy na ul. Záhradnícka, na parcele č. 132/13, vedľa budovy "Pyramída"   Žiadame primátora a mestské zastupiteľstvo mesta Komárno, aby nevydali súhlasné stanovisko a vykonali právne kroky, ktoré im umožňuje právny poriadok, smerujúce k zastaveniu územného konania o umiestnenie stavby, prípadne k nevydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rešpektoval naše námietky proti umiestneniu stavby na uvedenej parcele.  Predmetná stavba by predstavovala neúmernú intenz

Vytvorené: 2021-03-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 269 266

Petícia za odvolanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Prievidzi - Ing. Richarda Fodora

Vyzývame mestské zastupiteľstvo v Prievidzi, aby odvolalo Ing. Richarda Fodora, riaditeľa Zariadenia pre seniorov zo svojej funkcie. Zariadenie pod jeho vedením nezvládlo pandemickú situáciu a do dnešného dňa zomrelo v zariadení na ul. Rázusa 24 klientov, čo je takmer jedna tretina všetkých klientov. Situácia v zariadení na tejto ulici nebola dobrá ani predtým, čo potvrdili aj kontroly z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  a rovnako aj z Úradu komisárky Zuzany Stavrovskej.  Nechceme, a

Vytvorené: 2021-03-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 337 333

Petícia za zrušenie koncesionárskych poplatkov - právo dostávať neskreslené informácie

Petícia za zrušenie koncesionárskych poplatkov - právo dostávať neskreslené informácie   Ste svojprávnym človekom s dostatkom pravdivých informácií, ktoré Vám pomáhajú dobre sa orientovať a rozhodnúť? Chcete sa zabávať a nie báť? Môžete to zmeniť. Ako? Rozhodnutím podporiť túto petíciu. Využite svoje právo hneď teraz. Je nás stále viac, čo vnímame prácu televízie a rozhlasu so zásadnými výhradami alebo vôbec. Nechceme byť klamaní ani vystrašení. Každý deň kritizujeme devalváciu jazyka, podprahov

Vytvorené: 2021-03-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1129 1109

Petícia za záchranu ružomberskej Kalvárie

Svojim podpisom sa pripájam  k Výzve na záchranu ružomberskej Kalvárie   adresovanej spoločnosti CPI Slovakia a.s. a voleným predstaviteľom mesta Ružomberok, ktorej text tvorí prílohu tejto petície (ďalej ako „Výzva“) a žiadam mestské zastupiteľstvo a primátora mesta Ružomberok, aby v zmysle uvedenej Výzvy a v záujme ochrany a zvýšenia kultúrnej, spoločenskej, krajinnej a sakrálnej hodnoty ružomberskej Kalvárie a jej okolia, bezodkladne zabezpečili nástrojmi územného plánovania ochranu územia K

Vytvorené: 2021-03-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2094 2036

podpora premiéra I.Matoviča

Podporujeme Igora Matoviča ako jediného víťaza vo voľbách 2020 a jeho rozhodnutia, vo voľbách dostali najvätšiu silu rozhodovať o tejto krajine a dodnes na tom nič a nik nič nezmenil.Koaličný partneri sú v spolupráci v tejto vláde ,nikdy to nebolo o rovnocennosti,sú tam rôzne % a tým pádom aj rôzna sila a  možnosti o niečom rozhodovať o vystúpeniach  z rokovania vlády, je to spolupráca ,ale nie rovnocennosť ! Nie je to diktatúra jednej strany,a ani nikdy nebola,ale spoločná koaličná zmluva je o

Vytvorené: 2021-03-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 29 28

Za odchod Matoviča z postu premiéra

My, občania Slovenskej republiky,   žiadame koaličné strany, aby uskutočnili personálnu zmenu na poste predsedu Vlády Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2021-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 374 361

NIE výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči

Dovoľujeme si Vás požiadať i o vpísanie Vašej adresy do formulára. Bez nej bude Váš hlas neplatný. Ďakujeme! Online verzia petície proti výstavbe MLC v Holíč. Ak máte záujem podporiť papierovú verziu, nájdete ju aj na stránke OZ Kopčianska lipka  http://kopcianska-lipka.sk/peticia/ V zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve obraciame sa v zmysle §1 ods. (2) s petíciou proti výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči na:   Ministerstvo životného prostredia SR Ministerst

Vytvorené: 2021-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 5735 5317

Aby kunst si zohnal mikrofon čo mi neo*ebe uši,diky

chapeš z nazvu ne? sa to neda počuvať, už na ušne idem z neho do rici, sa to neda ma proste rozpuči ked ešte raz ho učujem

Vytvorené: 2021-03-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 5 5

Stop Šikane Pendlerov !!

Žiadame s okamžitou platnosťou zrušiť povinný 72 hodinový test pre všetkých pendlerov! Toto šikanovanie Slovenských občanov, ktorí bývaju pár km za hranicami a Denne dochádzajú do práce na Slovensko musí Skončiť !!  

Vytvorené: 2021-02-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 295 189