Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom!

Žilinský samosprávny kraj sa rozhodol odpredať objekty bývalej Polikliniky Turzovka.

Podporte predaj budov ich dlhoročným nájomcom - budovy polikliniky lekárom a budovy lekárne lekárnikom!!!

Vážení poslanci Žilinského samosprávneho kraja,

žiadame Vás, aby ste v rámci zachovania rozsahu a kvality komplexnej zdravotnej starostlivosti v meste Turzovka i v celom regióne Horných Kysúc citlivo zvažovali všetky žiadosti o odkúpenie jednotlivých objektov bývalej Polikliniky Turzovka s cieľom neuberať žiadnym zdravotníckym pracovníkom – a teda ani lekárnikom – ich legitímne právo na slobodný výkon svojho povolania.

Žiadame Vás, aby ste využili svoju právomoc a rozhodli o vyčlenení budovy lekárne – objektu č.s.486 na p.č. 382/2 – na samostatný odpredaj jej súčasným nájomcom. Touto požiadavkou nie je nijako neobmedzené právo ambulantných lekárov naďalej poskytovať lekársku starostlivosť v ostatných objektoch bývalej Polikliniky Turzovka. Len žiadame, aby bolo naďalej umožnené lekárnikom – súčasným nájomcom priestorov, poskytovať lekárenskú starostlivosť nezávisle, na základe výlučne odbornej spolupráce s ambulantnými lekármi, bez nezdravých, neetických a nelegálnych väzieb. Iba tak, a za aktívnej účasti mesta Turzovka, je možné zachovať pôvodný zdravotnícky charakter každého z uvedených objektov.

Osoba určená pre  styk s orgánom verejnej správy: Mgr. Igor Minarovič, PhD., Hurbanova 160/D, 022 04 Čadca.


Mgr. Igor Minarovič, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Mgr. Igor Minarovič, PhD. vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook