Petícia za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

Kontaktujte autora petície

OZNAM: Vychádza publikácia o Trhovisku na Žilinskej ulici v Bratislave

2017-10-13 10:33:06

V Bratislave, 13.10.2017  

  Vážené podporovateľky, Vážení podporovatelia zachovania trhoviska,

        Radi by sme vás informovali, že v týchto dňoch vychádza z iniciatívy občianskeho združenia LOCAL ACT v limitovanom náklade publikácia Trhovisko na Žilinskej ulici - Skúsenosť miesta, ktorá je výsledkom niekoľkoročného zberu informácií, podnetov, názorov obyvateľov a návštevníkov trhoviska, ale predovšetkým je subjektívnou interpretáciou vzťahu ľudí k tomuto miestu.

Malé nahliadnutie do obsahu ako aj informácie o autoroch nájdete na stránke https://trhoviskozilinska.sk.

       Publikácia približujúca každodennú tvár trhoviska popisuje vzťah návštevníkov k tomuto miestu, ako aj spoločné úsilie, ktoré vyústilo do angažovania sa za jeho zachovanie. Súčasťou publikácie sú fotografie, dokumentárnym spôsobom zaznamenávajúce trhovisko a štvrť v ktorej je lokalizované. Veríme, že sa nám podarilo atmosféru trhoviska zachytiť v jeho každodennej podobe, a že sa vám bude publikácia páčiť. 

       Publikáciu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Artforum na Kozej 20 v Bratislave, alebo aj priamo na trhovisku v krytom stánku rodiny Kösziklovej, ktorá je už skoro štvrť storočie súčasťou trhoviska na Žilinskej ulici.

      Vďaka našej spolupráci, pôjde z každého na trhovisku predaného výtlačku 5 EUR na budúce aktivity v prospech trhoviska, za čo veľmi pekne ďakujeme!    

Zuzana Ivašková

LOCAL ACT

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici

localact.sk@gmail.com

             


Soňa Párnická

TRH NA ŽILINSKEJ ULICI, dobrá správa

2017-01-09 11:51:14

TRH NA ŽILINSKEJ ULICI ostane v najbližších rokoch na svojom súčasnom mieste. Obľúbené miesto Bratislavčanov, ktorí si dlhé roky zvykli kupovať čerstvú zeleninu a ovocie zostane zachované. Technické služby Starého Mesta uzavreli nájomnú zmluvu a po novom sa budú starať o prevádzku trhoviska. Tešíme sa, že tradícia stretnutí na známom trhovisku bude pokračovať.” Túto správu zverejnila MČ Bratislava – Staré mesto na svojich sociálnych sieťach dňa 5.1.2017.

O blížiacom sa zániku sme ako Iniciatíva za zachovanie trhoviska informovali už minulý rok na našej stránke, bezprostredne po stretnutí s investorom plánovanej výstavby na mieste trhoviska, na ktoré iniciatívu prizvala mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Následne sme v jednaní s mestskou časťou zdôraznili úsilie, ktoré sa neupriamuje len na zachovanie miesta predaja a kúpy ovocia a zeleniny v tomto priestore, teda na hlavnú funkciu trhoviska, ale aj na sociálny kontext. Starosta Števčík a vicestarosta Boháč vtedy sľúbili nájsť také riešenie, ktoré by kontinuitu zachovalo. V posledných mesiacoch sa MČ Bratislava – Staré Mesto chopila iniciatívy a našla spolu s majiteľom trhoviska riešenie spočívajúce v spolupráci, ktoré sme ako členovia inciatívy považovali od začiatku za najlepší variant.

Niekoľko rokov úsilia prináša výsledky. Trh tak ostane v najbližších rokoch na svojom súčasnom mieste a podľa našich informácií ho čaká aj malá revitalizácia.

Zistíme od MČ viac informácií o budúcom fungovaní a budeme Vás informovať.


Soňa Párnická

Trhovisko na Žilinskej ulici bude fungovať aj budúci rok!

2014-09-26 17:37:56

Revitalizácia priečelia sa presúva na jar ako súčasť ďalších úprav trhoviska

 V Bratislave, 26.9.2014

 Vážení darcovia, vážení signatári,

 sme radi, že Vás môžeme informovať o novinkách, ktoré sme sa v týchto dňoch dozvedeli. Bohumil Krist, väčšinový spolumajiteľ trhoviska na Žilinskej ulici nás informoval, že trhovisko budúci rok určite nezanikne. Naopak, už v priebehu zimných mesiacov sa uskutoční výmena prvého radu stánkov s kvetmi, ktorých súčasťou je aj priečelie do Žilinskej ulice, ktoré sme ako občania, vďaka vyzbieraným financiám od vás, podporovateľov myšlienky zachovania trhu, plánovali revitalizovať.

 Rozhodnutie investovať do výmeny stánkov je pre nás pozitívnym signálom vo vývoji zachovania trhoviska.

 O zachovanie trhoviska sa na svojich rokovaniach s pánom Kristom zasadzovala starostka mestskej časti Táňa Rosová potom, ako sme od apríla tohto roku začali intenzívne komunikovať s majiteľom aj starostkou význam trhoviska pre štvrť a žiadať jeho záchranu. O vyjadrenie k aktuálnej informácii sme požiadali starostku: „Vítame prísľub majiteľa zachovať trh. Okrem spomenutých zmien sme vyrokovali aj postupnú opravu ostatných stánkov. Pán Krist prisľúbil konzultovať všetky zásahy s mestskou časťou, verím, že svoj sľub dodrží.  Mestská časť zabezpečí dopravné značenie, ktoré zabráni parkovať na chodníku. Rezidenti budú mať parkovanie zabezpečené vo vyznačených boxoch,“ uviedla starostka.

 Pán Krist nám potvrdil, že náš zámer kultivácie priečelia a okolia trhoviska, z vyzbieraných finančných prostriedkov, môžeme po výmene stánkov zrealizovať. Samozrejme, nepôjde o natieranie a prekrývanie nevyužívaného priečelia novými vrstvami, ale opätovné zváženie miery zásahov, podľa novej situácie.

 Zozbierané financie v sume 740 eur tak použije Iniciatíva za zachovanie trhoviska budúci rok v súlade s myšlienkou občianskej inciatívy, pričom plánované zásahy budeme s obyvateľmi štvrte a darcami komunikovať.

Viac na: http://trhoviskozilinska.wordpress.com

 Ďakujeme vopred za prejavenú dôveru!

 Zuzana Ivašková,

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej uli


Soňa Párnická

Výzva na podporu revitalizácie priečelia trhoviska na Žilinskej ulici ukončená

2014-09-01 16:39:52

 V Bratislave, 1.9.2014

Milí podporovatelia,

35 jednorázových darov v celkovej sume 740 eur sa podarilo vyzbierať na revitalizáciu priečelia trhoviska na Žilinskej ulici vďaka darcovskému portálu ludialudom.sk.

 Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí na revitalizáciu prispeli, menovite: Dominika Belanská (NA STRECHE), Elena Teplanová, Tomáš Molnár, Ladislav Oravec, Juliana Müllerová, Andrea Kellenbergerova, Lucia Zlochova, Michal Králik, Filip Prikler (Performa Architects), Mirka Bajanikova, Olja Triaska Stefanovic s rodinou, Ivica Vodová, Lubomir Stacho, seeman, Miloš Auder, Juraj Jakubec, Štefan Olejník, Katarina Holubova, Zora Roth, Michal Štassel, Jana Micekova, Zuzana Ivašková, Mazo Mazur, Anna Grusková, Dušan Martinčok, Zuzana Behríková, Michal Huštaty a Roland Kyska a sedem anonymných darcov.

Veľké vďaka patrí aj pani Soni Párnickej, členke našej iniciatívy, ktorá na revitalizačné aktivity prispela prostredníctvom združenia Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom meste sumou 200 eur.

 Tiež chceme poďakovať iniciatívam, ktoré nám pomohli šíriť prostredníctvom sociálnych sietí informáciu o možnosti podpory, predovšetkým Susedom na dvore (vďaka Dušan a Michal), NA STRECHE, Klub Senior a ďalší. A tiež Rolandovi Kyskovi za dôveru a overenie výzvy.

Iniciatíva za zachovanie trhoviska má tak k dispozícii dostatočné prostriedky na zrealizovanie zámeru. O ďalších krokoch, termínoch, priebehu realizácie a finančnom čerpaní budeme informovať prostredníctvom našej stránky, sociálnych sieti a petície.

Viac na: http://trhoviskozilinska.wordpress.com

 

 ĎAKUJEME Vám všetkým a petícia s ďalšími aktivitami pokračuje

  Zuzana Ivašková,

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici  

 

 


Soňa Párnická

REVITALIZAČNÝ HAPPENING NA TRHOVISKU NA ŽILINSKEJ ULICI V BRATISLAVE – výzva

2014-07-22 17:02:59

Vážení signatári,

Iniciatíva za zachovanie trhoviska sa púšťa do skultivovania priečelia trhoviska od Žilinskej ulice. Jeho aktuálny stav si môžete pozrieť tu: https://trhoviskozilinska.files.wordpress.com/2014/07/priecelie_1-side.jpg

Napriek súkromnému vlastníctvu už desaťročia plní trhovisko nezastupiteľnú verejnú funkciu a preto si myslíme, že ako verejnosť by sme mali prejaviť, že nám na ňom záleží a prispieť k jeho zachovaniu skôr, ako bude neskoro. Po dohode s majiteľom pozemku chceme revitalizovať priečelie z ulice Žilinská spôsobom, ktorý  následne umožní testovanie verejných funkcií tejto plochy.

ZÁMER

 • po celej šírke plochy priečelia osadíme OSB dosky a ich natretím tabuľovou farbou (v zelenom odtieni) vytvoríme nadrozmernú veľkoplošnú tabuľu
 • na tabuľu umiestnime nápis TRHOVISKO ŽILINSKÁ – MIESTO STRETNUTÍ
 • spodnu časť a bočné časti očistíme a nanovo pretrieme pôvodnou farbou
 • na bočných stranách osadíme novú tabuľu pre Drevenú dedinu, autentickú viechu, ktorá je súčasťou trhoviska. Taktiež pribudne mapa štvrte  - všetko s jednotným vizuálom.

Tabuľa môže slúžiť na rôzne účely, či už pôjde o zaznaćenie aktuálnej ponuky trhu, zanechanie odkazov, vyjadrenie postoja, realizáciu workshopov pre deti, výstavu fotografií – vždy na základe koordinovaného programu, tak aby bola jej plocha využívaná.

Pre pomoc s realizáciou zámeru sme oslovili grafického dizajnéra Petra Lišku. Za návrh vytvorenia „megatabule“, ktorá upozorní na situáciu s trhoviskom a postoj obyvateľov štvrte ďakujeme architektovi Alešovi Šedivcovi. Obaja sú pravidelní návštevníci trhoviska a obyvatelia štvrte.

Revitalizáciu priečelia môžete podporiť finančným príspevkom na

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1513

I vďaka malému príspevku od Vás sa môžeme pohnúť ďalej.

Ďakujeme!

Iniciatíva za zachovanie trhoviska


Soňa Párnická

Informácia zo stretnutia zástupcov Iniciatívy za zachovanie trhoviska so samosprávou a majiteľom trhoviska

2014-06-03 20:28:50

Dňa 3.6.2014 prebehlo stretnutie na Miestnom úrade MČ Staré mesto iniciované starostkou Táňou Rosovou na zaklade písomnej požiadavky Iniciatívy za zachovanie trhoviska, ktorého sa účastnili zástupcovia iniciatívy z občianskeho združenia Local Act - Zuzana Ivašková a Bohdan Smieška, spolumajiteľ pozemkov a správca trhoviska pán Bohumil Krist a za samosprávu riaditeľka kancelárie starostky p. Zuzana Stanová, vedúci oddelenia právneho a správnych činností p. Martin Micheľ, vedúci oddelenia majetkového a investičného p. Štefan Jaška a hovorkyňa MČ Alexandra Obuchová.

Predmetom rokovania bola priorita zachovania trhoviska na súčasnom mieste. Pán Krist sa už skôr vyjadril, že v prípade, ak do konca roka 2014 nenájdu investora na plánovanú výstavbu, trhovisko zachová a stavať nebude. Zástupcovia samosprávy preto na stretnutí navrhli, že v takom prípade je mestská časť ochotná investovať do skvalitnenia priestoru a mobiliáru trhoviska a trhovisko prevádzkovať. Podmienkou je, aby dostala MČ trhovisko do prenájmu aspoň na obdobie 10 - 15 rokov, k čomu pán Krist nezaujal konkrétne stanovisko, ale o veci je ochotný do budúcna rokovať.

Pre zástupcov iniciatívy je prioritné naďalej konkrétnymi aktivitami upozorňovať na doležitosť zachovania trhoviska na súčasnom mieste a na jeho význam pre štvrť a jej obyvateľov a aktívne participovať na vývoji situácie. V blízkej dobe plánujeme skultivovať priečelie trhoviska smerom od ulice Žilinská, k čomu sme dostali od majiteľa povolenie. Iniciatíva za zachovanie trhoviska rešpektuje vlastnícke právo majiteľov, avšak veríme, že je možné nájsť riešenie prijateľné pre všetky zainteresované strany.

Aj naďalej budeme v spolupráci so samosprávou rozvíjať alternatívy ukotvenia trhoviska v blízkom okolí, pre prípad, že by sa jeho zachovanie na súčasnom mieste nepodarilo. Uvedomujeme si však, že presunom sa nemusí zachovať jeho atmosféra, ktorá je nezastupiteľnou súčasťou života štvrte.

V Bratislave, 3.6.2014

Zuzana Ivašková

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

trhoviskozilinska@gmail.com

 


Soňa Párnická

Prvé stretnutie starostky MČ Bratislava-Staré Mesto a Iniciatívy na zachovanie trhoviska

2014-05-22 09:24:31

22.5.2014

Dňa 16.5.2014 sme sa za Iniciatívu na zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave stretli so starostkou mestskej časti Staré Mesto Táňou Rosovou.

Stretnutie sa uskutočnilo priamo na trhovisku a bolo iniciované pani starostkou bezprostredne po tom, ako sme jej adresovali občianskú výzvu, v ktorej apelujeme na zachovanie trhoviska a odvrátenie roky trvajúcej neistoty jeho fungovania.

Predmetom nášho stretnutia bolo prediskutovanie zachovania trhoviska na súčasnom mieste a pre prípad, že nedôjde k dohode s majiteľmi pozemku, sme prediskutovali aj iné možnosti premiestnenia trhoviska do blizkeho okolia.

Zachovanie trhoviska v pôvodných priestoroch by nenarušilo jeho chod ani rokmi budovanú atmosféru v nadväznosti na ďalšie, v okolí fungujúce služby a vybudované zázemie, preto považujeme túto možnosť za najprioritnejšiu.

Prešli sme si ďalšie možné lokality v blízkosti pre umiestnenie trhoviska pre prípad nenájdenia dohody so súčasnými vlastníkmi trhoviska. Prezreli sme si priestory vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Kýčerského ul., v ktorých sídlia komunálne služby (areál VEPOS) a priestory pri Slovenskom rozhlase. Obe riešenia si pre ich realizáciu vyžadujú analýzu možností riešenia a s tým spojené ďalšie rokovania.

Uvedomujeme si, že akékoľvek riešenie si vyžaduje výraznú zaangažovanosť mestskej časti Bratislava - Staré mesto a úzku kooperáciu s hlavným mestom a vlastníkmi pozemku .

Starostka Rosová vyjadrila podporu dôležitosti zachovania trhoviska na súčasnom mieste a prisľubila iniciovanie ďalších krokov vedúcich k odvráteniu jeho zániku a k riešeniu súčasnej neúnosnej situácie dlhodobo pretrvávajúceho stavu ohrozenia.

 

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

http://trhoviskozilinska.wordpress.com

https://www.facebook.com/pages/Trh-na-Žilinskej/122119457876404

trhoviskozilinska@gmail.com

 


Soňa Párnická

Informácia pre signatárov petície-Za záchranu trhoviska Žilinská-8.5.2014

2014-05-08 21:45:01

Vážení signatári,

aj vďaka Vám petíciu za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave ku dnešnému dňu podpísalo, či v papierovej alebo elektronickej forme, vyše tritisíc ľudí, ktorí majú obavy o ďalší osud tohto obľúbeného miesta a ktorí sa nechcú prizerať jeho postupnému chátraniu v dôsledku nejasnej budúcnosti.

Význam trhoviska pre plnohodnotný život našej štvrte, potvrdený i petíciou, je taký veľký, že si nepripúšťame možnosť, že by sme oň mali prísť. Jeho existencia totiž umožňuje obyvateľom našej štvrte i jej návštevníkom zažívať pocit autenticky vitálneho, sociálnou rozmanitosťou a interakciami naplneného priestoru.

Pre jeho záchranu a pre zabezpečenie dlhodobejšej perspektívy, potrebnej pre jeho riadne a kultúrne fungovanie je však nutné angažovanie sa nielen občanov, ale aj samosprávy. Preto naša spoločná iniciatíva oslovila starostku mestskej časti Staré mesto prostredníctvom písomnej výzvy, v ktorej jej ponúka nielen návrhy konkrétnych riešení smerujúcich k udržaniu trhoviska na pôvodnom mieste, resp. v najbližšom okolí, ale i blízku spoluprácu pri dosiahnutí tohto cieľa.

Vážení občania, ak máte nápad ako sa zapojiť, ako posilniť snahy o zachovanie trhoviska, prosíme, kontaktujte nás! Nedovoľme, aby pretrvávajúca neistota spôsobila jeho postupný nezvratný zánik a nájdime riešenie!

Viac informácii nájdete na novej webovej stránke http://trhoviskozilinska.wordpress.com ,

kde Vás budeme informovať o ďalších krokoch.


Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

trhoviskozilinska@gmail.com

 


Soňa PárnickáZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

 • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
 • Kontaktujte svojich priateľov
  1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
  2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
  3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.