Petícia za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline

Kontaktujte autora petície

Demänovská petícia – rok zmien

2021-12-14 08:57:20

Demänovskú petíciu sme spustili 18. novembra, pred rokom. Predchádzali tomu mesiace príprav – štúdia problematiky, filmovania, písania, stretnutí a premýšľania, ako to urobiť správne. Šli sme do veci bez skúseností, no výrazne nám pomohli už etablované organizácie a jednotlivci. Tušili sme, že téma bude rezonovať a dúfali sme v odozvu, ktorej sa napokon Doline dostalo. Za tri dni mala petícia vyše 30 000 podpisov. Do Vianoc takmer 70 000. Pokračovali sme vo februári a marci a dosiahli napokon 113 500 podpisov s tým, že sa pokúsime o systémové zmeny. Demänovská petícia sa tak stala druhou (resp. treťou) najväčšou environmentálnou petíciou Slovenska!

O smutnej stránke celej veci, okrem samotnej demänovskej krajiny, svedčia tisíce komentárov signatárov petície, ktorí sa už nechcú do týchto zničených a pritom vzácnych miest vrátiť… Nájsť ich môžete na: https://www.peticie.com/signatures_with_comments.php?petition_id=298260 

Čo sa zmenilo?

1. Bol odvolaný riaditeľ NAPANTu, pod ktorého vedením bol zanedbaný verejný záujem a ochrana prírody. NAPANT následne diametrálne zmenil svoje postoje a konečne opäť využíva nástroje na presadzovanie ochrany prírody v národnom parku.

2. Vyvolali sme spoločenskú diskusiu a záujem, ktorý sa odráža v nespočetných vyjadreniach na všetkých úrovniach štátnej správy či vo verejnom priestore. Mnohokrát sme počuli, že „nechceme dopadnúť ako Demänovská dolina“. Dolina tak slúži ako výstraha pred podobným vývojom na viacerých iných miestach.  Pre samotnú Dolinu ešte nie je na mnohé neskoro a kompetentní úradníci výrazne zmenili svoje rozhodovanie a vyjadrenia. Môžu sa oprieť o verejný tlak a lepšie odolávať súkromným záujmom.

3. Na jar tohto roka obec Demänovská Dolina (DD) schválila dodatok k územnému plánu, ktorý výrazne obmedzil aktuálne vydávanie povolení pre výstavbu. Riešenie to je len dočasné a naša úloha bude hájiť verejný záujem všetkými prostriedkami, kým nebude schválený úplne nový územný plán.

4. Starostka a poslanci obce na rokovaní nám v októbri potvrdili cieľ v novom územnom pláne zredukovať všetky nezastavané zóny a súčasne zmenšiť plochy už zastavaných zón na súčasný stav. Týmto by bolo vyhovené kľúčovej petičnej požiadavke. No územný plán je len v procese tvorby a navyše obec svoj vlastný developerský projekt nezrušila.

5. Vznikla expertná skupina pre Demänovskú dolinu pod gesciou Ministerstva životného prostredia a Ministerstva dopravy a výstavby, ktorá zahŕňa najdôležitejšie zainteresované strany v území, teda samosprávy, podnikateľov, zástupcov verejnosti a odborných organizácií. Frekvencia stretnutí je zatiaľ nedostatočná a apelujeme na jej zvýšenie.

6. Zapájame sa do konaní podľa zákona EIA / SEA a Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor starostlivosti o životné prostredie, po už skorších personálnych zmenách sa výrazne zlepšil v rámci svojho poslania hájiť záujmy ochrany prírody a krajiny. Zohľadňuje aj naše stanoviská, keďže reprezentujeme časť zainteresovanej verejnosti.

Na čom pracujeme ďalej?

7. Sú nevyhnutné systémové riešenia pre chránené územia Slovenska. Formulovali sme konkrétne tézy a úpravy zákonov a hľadáme spôsoby, ako ich presadiť. Prinášame hlas 113 000 ľudí, ktorí reagovali na katastrofu Demänovskej doliny, no podobný osud hrozí aj inde. Predseda parlamentu osobne neprevzal našu petíciu, hoci tak urobil následne pri o čosi menšej, takmer neznámej poľovníckej (tú parlament vzápätí aj prerokoval). Keďže ani jedna z troch odovzdaných petícií rokov 2020 a 2021 (klimatická, poľovnícka a demänovská) presne nespĺňa literu zákona, argument, že naša nemala v oslovení Národnú radu neobstojí – jedna z najväčších environmentálnych petícií histórie Slovenska reprezentuje veľké spoločenské znepokojenie nad vývojom v chránených územiach všeobecne. A to je mandát pre zákonodarnú moc.

8. Územné plánovanie na Slovensku dlhodobo zlyháva s veľmi vážnymi dôsledkami. Trpíme tým všetci a krajina sama, obyvatelia, ale i turisti a návštevníci aj (slušní) investori. Hľadáme cesty ako plošne osloviť samosprávy, verejnosť a zákonodarcov a zmeniť súčasné nastavenie. Zlé územné plánovanie poznamenáva krajinu takmer trvalo do budúcna, nevkusnými, nesúrodými a nízkokvalitnými stavbami. To sú chyby, ktoré robíme, no nemôžeme si ich dovoliť.

9. Pripravujeme, resp. spolupracujeme na návrhoch riešení dopravy, revitalizácie Doliny a udržateľného turizmu. Máme premyslené konkrétne kroky, ktoré prednesieme na pôde expertnej skupiny. No ukazuje sa problém nedostatku relevantných a pripravených partnerov.

10. Doprava a parkovanie v Demänovskej doline, ako avizovala obec Demänovská Dolina a tiež prevádzkovateľ strediska Jasná, sa má citeľne už od tohto roka zmeniť. Potrebné sú však podstatne výraznejšie a demokratickejšie riešenia (druhá petičná požiadavka), preto musíme na tomto poli pracovať ďalej.

Čo sa (zatiaľ) nepodarilo? 

11. Doline hrozia ďalšie veľké projekty! Niektoré už roky majú územné, prípadne aj stavebné povolenie. Žiadame (zatiaľ neúspešne) ministerstvá, aby vyjednali s investormi odstúpenie od projektov za únosnú odplatu - pretože ak má niekto povolenie, vznikol mu právny nárok na daný objekt. Nepomôže, že povolenie bolo absurdné, úradník sa tak rozhodol a teraz to treba naprávať. Naopak, niektorí majitelia pozemkov (urbáre) v tejto veci konajú.

12. Zatiaľ sme nepresadili legislatívne zmeny, zákonodacov aj ministerstvo životného prostredia aktuálne už mesiace zamestnáva (trochu absurdný) boj o prevod štátnych pozemkov z jedného ministerstva na druhé. A my tiež máme svoje obmedzené kapacity voľného času popri práci, štúdiách či rodinách.

13. Najviac riešení má v rukách samospráva, či už obce DD, mesta Liptovský Mikuláš alebo VÚC. Ich rozhodovanie závisí na volených zástupcoch, preto nasledujúce komunálne voľby budú veľmi dôležité pre funkčné riešenia. Dnes sa nevieme v niektorých konkrétnych návrhoch pohnúť ďalej, hocako by boli dobré a spracované odborne.   

Záverom  

Uplynulý rok vo veci demänovskej bol pre mnohých z nás mimoriadne náročným obdobím, avšak dosiahli sme mnohé zlepšenia. Kľúčové kroky sú však stále pred nami. Uvedomili sme si aj širší kontext, v ktorom situácia vznikla a mohla sa rozvinúť do súčasnej podoby. Sú nevyhnutné systémové zmeny - bez nich budeme stále dookola zachraňovať ďalšie a ďalšie miesta. A často prídeme neskoro, aj preto, že zaoberajúcich sa vecami verejnými je málo medzi nami.

Slovensko dnes nie je krásnou krajinou, ale stále môže byť. Len veľa treba urobiť...


Pavel Herich a Združenie pre Dolinu, Karol Kaliský, Iveta Niňajová

Tri dni do konca Demänovskej petície

2021-03-18 15:22:23Je nás 108 000, je nás počuť. Chýba nám posledný krok, posledných 2000 podpisov bude snáď stačiť a petícia prejde aj podrobnou kontrolou pre Národnú radu SR.

 

Preto teraz je čas, posledné tri dni, pomôcť veci: svojim podpisom, zdieľaním na sociálnych sieťach. Naše mamy, sestry či bratia podpísali tiež.


 

A krátky odpočet, čo okrem zbierania podpisov robíme? Paradoxne, najviac úsilia smeruje tam, kde ho najmenej vidieť. Od novembra sme absolvovali desiatky a desiatky stretnutí, rozhovorov, diskusíí, prečítali nekonečné množstvo spisov, vyjadrení, článkov či preštudovali niekoľko zákonov. Robíme to v našom voľnom čase a pre viacerých z nás je to veľmi náročné obdobie.

 

Zistili sme, čo sa v Demänovskej doline stalo. O tom budeme ešte hovoriť, lebo z tohto príbehu sa musíme poučiť!

Chceme sa pričiniť o to, aby sa v Demänovskej doline už nič, čo nemá stavebné povolenie, nepostavilo. Ešte to môže byť cesta plná prekvapení, no názory sa pomaly menia a ďalšia výstavba naráža na čoraz tvrdší odpor. Aj ten náš a aj vďaka Vám.

 

Skúmame možnosti postavenia úzkorozchodnej železničky do Jasnej. Je to ale beh na dlhšiu trať. Treba však povedať, že dnes je ten najlepší čas na takýto projekt, ako kedy bol. Treba to využiť.

 

Z hľadiska systémovej úrovne, o ktorú nám ide v súvislosti s výstavbou v chránených územiach všeobecne na Slovensku (lebo sa nedá zachraňovať každé miesto novou a novou petíciou) máme pripravených niekoľko návrhov a spolupracujeme na nich s mnohými ďalšími.

 

Je trochu zvláštne, že musíme zbierať podnety aj od štátnych úradníkov, ktorých za uplynulé roky nikto nevypočul. Že ministerstvá by veci aj pomohli, len nemajú personálne kapacity. Že úrady životného prostredia nestíhajú sa riadne problémami zaoberať, lebo ich je málo. Že správy národných parkov často ani nevedia, o čom rozhodujú (prípadne sa ani nevyjadria), pretože je za obrovské územie zodpovedných pár ľudí. A inšpekcia životného prostredia rieši malý podnet trištvrte roka. Človeku zvonku sa zdá, že úradníkov máme veľa. V okruhu ochrany prírody (teda na poli hájenia záujmov nás všetkých) sa však v praxi ukazuje, že žalostne málo. Na druhej strane, čítajúc niektoré vyjadrenia, dnes už zväčša bývalých vedení, sa človeku rozum zastavuje. Pravda bude kdesi uprostred – treba personálne posilniť tieto orgány, ale tiež zrejme výrazne zvýšiť environmentálne povedomie a s niektorými sa i rozlúčiť...

 

Veríme, že aj vďaka Demänovskej petícii sa veci hýbu správnym smerom, vďaka Vám.


 

Pavel Herich, Karol Kaliský, Iveta Niňajová

Poďakovanie a prosba o spoluprácu

2020-12-10 12:22:00

Dobrý deň,

v prvom rade – veľmi Vám ďakujeme za podporu veci a Váš podpis. Za prvé 3 dni sme nazbierali vyše 30 000 podpisov, dnes je nás už 64 000. Vaše komentáre nám dodávajú veľa síl do ďalšieho boja a ukazuje sa, že ide o veľa.

Demänovská dolina sa stáva miestom, kde sa rozhoduje nielen o jej vlastnom osude, ale o budúcnosti našich národných parkov všeobecne. V Demänovskej doline sa stretla neuveriteľná výstavba a deštrukcia s mimoriadne vzácnym, medzinárodne uznávaným prírodným fenoménom. Ak nedokážeme ochrániť najväčšiu jaskyňu v Karpatoch, pitnú vodu pre desaťtisíce ľudí, jednu z najstarších rezervácií na Slovensku, ako potom inde ubránime nedotknutosť prírody a dedičstva náš všetkých?

Preto ak môžete, šírte túto petíciu ďalej, zdieľajte ju na sociálnych sieťach, hovorte o nej so svojimi blízkym. Chýba nám ešte 36 000 podpisov. Ak by každý z nás podpísaných našiel čo i len jedného človeka, ktorému záleží na prírode Slovenska, hneď „zajtra“ môžeme predniesť hlas verejnosti a riešenia veci v parlamente.

Web pre Dolinu

Ďakujeme


Pavel Herich, Karol Kaliský, Iveta NiňajováZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.