Petícia za záchranu prírodnej rezervácie Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.

Kontaktujte autora petície

Šúrske lúky - zámer výstavby firmy z Cyperskej republiky v NPR Šúr pokračuje !

2019-04-03 19:39:34

Šúrske lúky - zámer výstavby firmy z Cyperskej republiky v NPR Šúr pokračuje !

Rozsah hodnotenia zo 26. 3. 2019.
Súbor: https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288856…

Navrhovaný nový variant č. 3 dodržať okolo NPR Šúr pufračnú zónu so šírkou len 100 m je v rozpore ochrany prírody, krajiny a zachovania ramárskej lokality, jedinečného a veľmi vzácneho pralesa uprostred Europy.

Požadovaný nulový variant zámeru a výstavby je cieľom, ktorý by mal byť rozhodnutím každého z nás.

 

Viac na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/surske-luky?fbclid=IwAR2UwI87a8fLKRDXMmkWw9Q6KSOsJ1-RaImRP9B0VlcYD_H4P3Qy3RN1WfE

rozhodnutie.png


Jaroslav Praženka

Národná rezervácia Šúr si zaslúži hýčkanie a opateru. Územný plán hovorí iné. Národná rezervácia Šúr si zaslúži hýčkanie a opateru. Územný plán hovorí iné, RNDr. Anna Zemanová

2019-02-02 17:39:56

Jaroslav Praženka

Nový čas - Proti výstavbe je už viac ako 5-tisíc ľudí, 2.2.2019

2019-02-02 17:34:09

IMG_0422.jpg


Jaroslav Praženka

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť

2019-01-30 12:38:19

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť, ktoré sa uskutoční 30.1.2019 o 18:30 v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Šúrske lúky - stanovisko a pripomienky k zámeru
5. Záver

Robert Kaffan
Predseda komisie

 

MAPA.png


Jaroslav Praženka

Sprievodca Šúrom - Obnova vodného režimu v národnej prírodnej rezervácii Šúr

2019-01-28 08:40:22

Projekt LIFE Nature (LIFE03/NAT/SK/000096) spolufinancovaný Európskou komisiou

Sprievodca Šúrom Obnova vodného režimu v národnej prírodnej rezervácii Šúr

CD Sprievodca Šúrom APOP

 

Sprievodca_Šúrom_APOP.png

 

 

 


Jaroslav Praženka

NPR Šúr a jeho ochranné pásmo

2019-01-28 08:27:13

 

mapa_ochranne_pasmo.png


Jaroslav PraženkaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...