Petícia proti zámeru rozšírenia chovu ošípaných na farme Spišské Vlachy

My dolupodpísaní obyvatelia mesta Spišské Vlachy,
majitelia nehnuteľností, návštevníci mesta a rekreačnej oblasti Zahura a v meste pracujúci, žiadame Ministerstvo životného prostredia SR, aby nesúhlasilo alebo nevydalo rozhodnutie, ktoré umožní zvýšenie počtu chovaných ošípaných posudzované pod označením ako „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky farma ošípaných Spišské Vlachy“.
Obyvatelia mesta a jeho okolie sú už roky vystavení neznesiteľnému zápachu a hroziacemu sa zhoršeniu podzemných a povrchových vôd. Nesúhlasíme preto so zvýšením počtu chovaných ošípaných zo súčasných 11.000 kusov na 21.000 kusov. Nesúhlasíme so zvýšením ročnej produkcie hnoja a močovky z 15.000 ton na 32.500 ton a jeho skladovaním v nádržiach. Nesúhlasíme so zvýšením výmery poľnohospodárskej pôdy v okolí Spišských Vlách, na ktorej sa bude aplikovať, rozlievať a hnojiť hnojovicou z ošipárne z 466 hektárov na 1003 hektárov. A rovnako nesúhlasíme so zvýšením počtu kamiónov a cisterien na 2286 ťažkých nákladných automobilov za rok.
S prihliadnutím na plánované viac než dvojnásobné navýšenie kapacity odôvodnene sa obávame 2-násobne väčšieho zápachu a znečistenia. Obávame sa nárastu koncentrácie amoniaku, emisií a dopravy na miestnych komunikáciách s dopadom na kvalitu života a životného prostredia. Z mesta Spišské Vlachy a jeho okolia sa takto stane neobývateľné a zapáchajúce miesto, kde už nikto nebude plánovať svoj budúci život.


Organizátor a predkladateľ petície:

Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, zastúpená správcom nadácie Mgr. Jozefom Salajom,

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu – Mgr. Jozef Salaj, Dunajská 15/B, 811 08 Bratislava - Staré Mesto

Členovia petičného výboru:
Bc. Daniel Pacovský, Včelná 876/15, 053 61 Spišské Vlachy
Cyril Salaj, Slnečná 4, 053 61 Spišské Vlachy
Mgr. Branislav Legát, Slnečná 18, 053 61 Spišské Vlachy
Pavol Kičin, Cintorínska 13, 053 61 Spišské Vlachy


Nadácia Jozefa Salaj pre Spišské Vlachy a Spiš, Mgr. Jozef Salaj, správca nadácie    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Nadácia Jozefa Salaj pre Spišské Vlachy a Spiš, Mgr. Jozef Salaj, správca nadácie na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )