Výzva na zrušenie podujatia "Živá krížová cesta" v Prešove!

My, dolu podpísaný občania SR, nesúhlasíme s konaním podujatia, ktoré sa má uskutočniť v uliciach Centra mesta Prešov v piatok 29.3.2024, a žiadame mesto Prešov o zrušenie tohto podujatia.

 

Neveriaci ľudia si neprajú akcie, ktoré sú v rozpore s ústavou SR a propagujú a zľahčujú násilie tým, že imaginárne literárne postavy predstavujú ako reálne bytosti. Tento pochod nie je súčasťou slovanskej kultúry. Náboženstvo bolo našim predkom stáročia násilne vnucované západnými mocnosťami. Slovania nikdy neoslavovali príchod leta násilnosťami ale s tancami (chorovodmi) ktorými privolávali leto.

aaaaaa4.jpg

Nakoľko je podujatie ľahko verejne dostupné a koná sa na otvorenom priestranstve, nebude sa mu dať vyhnúť. V danom čase sa v Centre mesta Prešov zvyčajne nachádzajú mnohé rodiny s malými deťmi na prechádzkach. Samotné scény z ukrižovania vzbudzujú hrôzu a ohrozujú mravnú výchovu maloletých detí pre ktoré tento zážitok môže mať traumatizujúce účinky. Deti sa postáv z Biblie boja, prestaňme ich strašiť hriechmi a večným zatratením. Vyvolávanie strachu nie je správnou výchovnou metódou. Slovanská Jar je oslavou života, nie smrti a násilia.

filipiny-ukrizovanie-velky-piatok-clanokW.jpg

Podujatie navyše propaguje katolícku cirkev, v ktorej sa aktuálne množia prípady sexuálneho zneužívania maloletých, čo konštatuje aj Konferencia biskupov Slovenska vo zverejnenej správe z 5. marca 2024 o sexuálnom zneužívaní zo strany kňazov (priznáva 68 takýchto prípadov).

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240305016

Náboženská sloboda nemôže ohrozovať mravnú výchovu slovanskej mládeže a byť postavená nad sekulárny charakter nášho štátu.

 

Prosím, rešpektujte, že tu žijú aj neveriaci ľudia, ktorí si neprajú takéto akcie. Máme za to, že podujatie porušuje naše slobody a teda podľa §6 ods. 2 zákona 96/1991 Zb. napĺňa znaky na jeho zrušenie.

3336.jpg

Petičný výbor:

Anna Štibicka, poverená na zastupovanie pri styku s orgánom úradnej moci

Judita Pelioniska, členka

Doriša Koziarka, členka


Anna Štibicka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Anna Štibicka na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...