Zrušenie štátnic Bc. stupňa na Pedagogickej fakulte v Trnave

Milí študenti! Žiadame Vás o podporu v boji za naše práva v tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala vo svete. Zatvorenie škôl, internátov a predovšetkým knižníc, z ktorých čerpáme zdroje na štúdium, nám vzalo možnosť vzdelávať sa naplno.

Celá táto ťažká situácia, ale najmä neistota, veľmi vplýva na naše psychické prežívanie. Cítime zodpovednosť za ochranu vlastného zdravia, ako aj zdravia svojích blízkych, učiteľov a spolužiakov. Vzhľadom na to, že šírenie vírusu ma stúpajúcu tendenciu a nie je jasné, kedy sa začne normálna prezenčná výučba, žiadame o zohľadnenie našich požiadaviek.

Veľa študentov má knihy na internáte, kde nás pustia, len ak prídeme vlastnou dopravou, nie vlakom. Takúto možnosť každý študent bohužiaľ nemá. Poznatky, z ktorých máme byť skúšaní, sme už preukázali na skúškach prebiehajúcich na vysokej úrovni. 

Štátnice, ktoré by sme mali tento rok absolvovať v treťom ročníku Bc. stupňa, si aj tak zopakujeme na magisterskom stupni, bez ktorého profesiu učiteľa aj tak nemôžeme vykonávať.

Je nutné podotknúť, že na iných fakultách či univerzitách štátnice v podobe štátnicových otázok nie sú, a preto žiadame o zrušenie štátnic v podobe štátnicových otázok a ponechanie len obhajoby záverečnej práce na Bc. stupni Pedagogickej fakulty v Trnave, pre tento školský rok.

 


studentisunespokojni    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem studentisunespokojni na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook