Zrušenie silvestrovského ohňostroja v obci Zavar

Vážení občania, priatelia, ľudia, ktorým záleží na našom životnom prostredí!

 

Na základe zverejnenej informácie na webovej stránke obce Zavar a na facebookovom profile (zo dňa 18.11.2022), ktorá sa týka programu počas vianočných sviatkov, sme sa rozhodli predložiť obci Zavar výzvu na zrušenie ohňostroja. Ohňostroj sa má konať dňa 31.12.2022 o 20:00 hod.

Žiadosťou apelujeme na vedenie obce Zavar ako aj na poslancov OZ, aby túto aktivitu opätovne prehodnotili a upustili od jej realizácie.

Zrušenie ohňostroja žiadame z dôvodu mnohých negatívnych vplyvov, ktoré spôsobuje - znečistenie ovzdušia, stres domácich zvierat, najmä psov, z ktorých množstvo každoročne utečie mimo svojho chovného priestoru a následne ohrozuje na dopravných komunikáciách bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, stres voľne žijúce zvierat, najmä vtákov, ktorý často končí až ich smrťou, a taktiež z dôvodu šetrenia financií, ktoré je v tejto dobe mimoriadne naliehavé.  

Pyrotechnika výbuchom uvoľňuje do ovzdušia toxické PM častice, oxid siričitý, oxid dusičitý a ťažké kovy, ktoré sú toxické pri vdýchnutí. Tieto chemikálie môžu byť spúšťačom nových chorôb alebo prehĺbiť existujúce.

Ohrozujú tiež ľudí trpiacich ochorením dýchacích ciest (napr. astma). Zábavná pyrotechnika môže tiež vážne poškodiť sluch ľudí aj zvierat. Nehovoriac o znečistení pôdy odpadom z ohňostroja, ktorý pre obsah ťažkých kovov kontaminuje pôdu aj vodu. Ohňostroje spôsobujú zvieratám stres, vyvolávajú fóbie a nepredvídateľné reakcie (napr. zviera ujde). Týka sa to nielen psov a iných domácich zvierat chovaných v domácnostiach a útulkoch, hospodárskych zvierat, ale aj voľne žijúcich zvierat. Mnohé voľne žijúce vtáky v strese z explózie ohňostroja stratia orientáciu a narazia do stojacich predmetov (napr. elektrické vedenie), čo končí ich poranením a často aj smrťou.

Od tradície silvestrovského ohňostroja už upustilo hlavné mesto Bratislava, krajské mestá Trnava, Nitra, Žilina, Košice a mesto Poprad.  

Zrušením silvestrovského ohňostroja v Zavare by aj naša obec prejavila zodpovedný prístup k svojím občanom a životnému prostrediu a pridala by sa k pokrokovým sídlam v súlade s 21. storočím.

 

AK SA STOTOŽŇUJETE S TOUTO MYŠLIENKOU A MÁTE ZÁUJEM PODPORIŤ NAŠU INICIATÍVU, VYJADRITE TO, PROSÍM, SVOJIM PODPISOM NA TEJTO PETÍCII.

 

ĎAKUJEME!


Adriana Rakúsová    Kontaktujte autora petície