Zriadenie Materského centra na nádvorí Kúrie Mórica Beňovského vo Vrbovom

Mesto Vrbové vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž o prenájom nebytových priestorov na nádvorí Kúrie Mórica Beňovského. Dostala sa mi informácia, že by veľa ľudí uvítalo v týchto priestoroch zriadené Materské centrum. V meste naozaj chýba miesto pre deti, kde by sa mohli hrať v kolektíve, spoznávať nových kamarátov a zdravo sa rozvíjať. Áno máme tu síce pár ihrísk, ale chýba vo Vrbovom krytý priestor, kam by rodičia s deťmi (aj v prípade nepriaznivého počasia) radi išli. A preto ma napadlo spísať túto petíciu za založenie takéhoto Materského centra, nakoľko ja sama som rodič a vnímam  že takéto niečo v meste naozaj veľmi chýba. Kráčajme s dobou a podpíšme túto petíciu. Myslime na naše deti! Vopred Vám patrí veľké ĎAKUJEM. 


Nora Gažíková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Nora Gažíková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...