Zníženie poplatkov v ZUŠ Bojnice

My, podpísaní pod touto petíciou, sme znepokojení a nesúhlasíme s prijatým UZNESENÍM č. 169/2022 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. septembra 2022, ktoré týmto schválilo 2. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice na rok 2022 na základe úpravy finančnej komisie.
Vedenie mesta týmto zvyšuje  príspevky od zákonných zástupcov žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole Bojnice o 100% od I. úpravy rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice na rok 2022, ktorá bola schválená prijatým UZNESENÍM č. 82/2022 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 28. apríla 2022 – 2. zasadnutie.

Vedenie mesta zvyšuje príspevky na čiastočnú úhradu nákladov neprimerane a znamená to pre mnohých rodičov výraznú finančnú záťaž. Práve mesto by malo byť tým, kto umožní všetkým deťom bez ohľadu na ekonomickú situáciu rodičov, navštevovať Základnú umeleckú školu v Bojniciach, umelecky sa rozvíjať a socializovať s rovesníkmi.

Týmto žiadame vedenie mesta Bojnice a poslancov Mestského zastupiteľstva o opätovné zníženie príspevkov od zákonných zástupcov žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole Bojnice.


Rodičia žiakov ZUŠ Bojnice    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Rodičia žiakov ZUŠ Bojnice na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...