Zmena oplotenia detského ihriska na Mostnej ulici

PETÍCIA

podľa zák.č.85/1990 Zb. v platnom znení o petičnom práve s názvom ,,Zmena oplotenia detského ihriska na Mostnej ulici.

V zastúpení rezidentov Starého mesta - Mostnej ulice a priľahlých ulíc, s využitím svojho petičného práva daného nám Ústavou Slovenskej republiky v súlade so zákonom o petičnom práve žiadame týmto mesto Nitra, zastúpené primátorom Marekom Hattasom touto petíciou o nasledovné :

Odstránenie oplotenia ihriska na ulici Mostná 1, areál MŠ z chodníka a následnej úprave oplotenia po obvode trávnatej plochy a napojenia na pôvodné oplotenie, aby sa tak zväčšila hracia plocha podľa pôvodného stavu. Zároveň požadujeme umiestnenie hracích prvkov na hracej ploche tak, aby spĺňali bezpečnostné predpisy a neohrozovali život a zdravie detí.

Súčasné oplotenie, tak ako je plánované a už čiastočne zrealizované nenapĺňa potreby detí, ktoré tu trávia čas najmä mimo otváracích hodín MŠ. Došlo k výraznému obmedzeniu priestoru ako na trávnatej, tak aj chodníkovej časti, kde sa pravidelne v poobedných hodinách hrával futbal, floorball, deti sa tu bicyklovali, kolobežkovali, učili sa korčuľovať. V okolí na nenachádza iná hracia plocha, ktorá by bola upravená a tak využívaná. 

V neposlednom rade ihrisko, tým že slúžilo najmä rezidentom, bolo upratované pravidelne mamičkami. Ihrisko_1.jpgIhrisko_2.jpgIhrisko_3.jpgIhrisko_4.jpgIhrisko_5.jpg


Barbora Rusová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Barbora Rusová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...