Zastavme výstavbu na pláži v rekreačnej oblasti Domaša Monika Poľany

peticia21.jpg

 MY - Milovníci Domaše, chatári, návštevníci, podnikatelia, vlastníci ubytovacích zariadení v rekreačnej oblasti Domaša-Poľany, obyvatelia okolitých obcí a rekreanti,

ŽIADAME

obec Holčíkovce, (starostu obce Mgr. Michala Flešára, zástupkyňu starostu obce Ivetu Čopkovú aj poslancov obecného zastupiteľstva: Slavomíra Tichého, Ing. Jozefa Humeníka, Zdenka Kudžu, Ing. Martinu Paľušovú), poslancov Prešovského samosprávneho kraja (PhDr. Jozefa Barana, Ing. Alfonza Kobielského, Mgr. Petra Kocáka, PhDr. Jaroslava Makatúru, Ing. Jána Ragana, Ing. Jozefa Bertu) a prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou JUDr. Róberta Čalfu,

aby urobili všetko preto, aby verejná pláž v rekreačnom stredisku Domaša Monika Poľany mala zachovaný verejný charakter.

V súčasnosti na verejnej pláži prebieha výstavba “plážového centra”, avšak tieto objekty sú na realitných portáloch ponúkané na predaj ako chaty na individuálnu rekreáciu. Takáto výstavba nenávratne zničí celú rekreačnú oblasť.

Vyzývame preto kompetentných, aby sa pričinili o zastavenie tejto výstavby a zamedzili ďalšej výstavbe na verejných priestranstvách a plážach aj do budúcnosti.

 My, dole podpísaní...


Milovníci Domaše    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Milovníci Domaše na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...