Zachráňme Bardejovské Kúpele pre budúce generácie

METODICKÉ USMERNENIE :

Prosíme ctených signatárov petície, aby nezabudli potvrdiť verifikačný mail, ktorý je doručený na Vami zadanú mailovú adresu. Bez tejto verifikácie nebude Váš podpis na petíciu regulérne pridaný. Ďakujeme za Vašu podporu!

------------------------------------------------------------------------------

ASTORIA01.jpg

 

P E T Í C I A    „ZACHRÁŇME BARDEJOVSKÉ KÚPELE PRE BUDÚCE GENERÁCIE“

1.      Proti výstavbe apartmánových  a bytových domov v kúpeľnej zóne Bardejovských Kúpeľov.

2.      Proti porušovaniu zákonov a platného Územného plánu mesta Bardejov stavebným úradom mesta Bardejov pri povoľovaní výstavby apartmánových domov v kúpeľnej zóne Bardejovských Kúpeľov.

3.      Proti výrubu stromov v prímestských lesoch a v tesnom dotyku s kúpeľnou zónou Bardejovských Kúpeľov.                                

 

Mesto Bardejov                 

Radničné nám. 16                                                   

085 01 Bardejov

                                                                                                                                             My, podpísaní občania – účastníci petície, touto petíciou žiadame mesto Bardejov a stavebný úrad Mesta Bardejov, aby:

1.      Okamžite zastavil výstavbu apartmánových domov a zriadil v kúpeľnej zóne stavebnú uzáveru.

2.      Zastavil výrub v mestských lesoch v blízkosti Bardejovských Kúpeľov, vstúpil do rokovania so štátnymi lesmi SR a žiadal zastavenie výrubu v lesoch v blízkosti Bardejovských Kúpeľov.

Odôvodnenie: My, podpísaní občania, svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s developerskými aktivitami  spočívajúcimi vo výstavbe takzvaných apartmánových domov v kúpeľnej zóne Bardejovských Kúpeľov – od liečebného domu Družba (Ministerstva vnútra SR) až po kúpeľné jazierko Dobrý Les, na ktorých výstavbu vydáva stavebný úrad Bardejov územné rozhodnutia a stavebné povolenia.

Tieto rozhodnutia sú podľa nás vydané v rozpore s platným územným plánom a zákonom č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Touto, podľa nás nelegálnou výstavbou v zosuvovom území a neprimeraným výrubom stromov v lesoch v okolí Bardejovských Kúpeľov reálne hrozí zníženie až strata výdatnosti a kvality minerálnych prameňov, dochádza k poškodzovaniu životného prostredia a k znehodnoteniu kvality ovzdušia Bardejovských Kúpeľov, čím je ohrozená jedinečnosť kúpeľného prostredia.

A to nielen pre kúpeľných hostí, ale aj pre nás, Bardejovčanov a ďalších návštevníkov, ktorí Bardejovské Kúpele a ich okolie desaťročia využívame na kúpeľnú starostlivosť, relax, turistiku, oddych, kultúrne a spoločenské podujatia.

Bardejovské Kúpele sú vyhľadávané ako oáza pokoja a oddychu a sú svojou polohou, pokojom, lesmi, klímou a minerálnymi prameňmi ojedinelými svojho druhu.

Neuváženou a masívnou výstavbou v kúpeľnej zóne Bardejovských Kúpeľov sa tiež výrazne zvýši frekvencia a intenzita dopravy vrátane lokalít, kde je zakázaná. Tá poškodzuje nielen samotné komunikácie a infraštruktúru pod nimi, ale otrasmi, prachom, hlukom poškodzuje aj práva obyvateľov Bardejovských Kúpeľov na kvalitné bývanie. Výrazne narúša aj hlavnú funkciu tohto kúpeľného miesta, ktorou je poskytovanie liečebnej kúpeľnej starostlivosti pre kúpeľných pacientov.

Výrubom, ktorý v lesoch v okolí Bardejovských Kúpeľoch prebieha vo veľkom rozsahu už ôsmy rok a to v tesnej blízkosti I. ochranného pásma a priamo v II. ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov dochádza k odlesňovaniu a negatívnemu pretváraniu tohto prírodného prostredia s nepriaznivým vplyvom na kvalitu a množstvo minerálnych vôd.

Intenzívna výstavba apartmánových domov vo vnútornom kúpeľnom území Bardejovské Kúpele, ako aj masívny výrub lesov v bezprostrednom okolí nenávratne poškodzuje jedinečné hodnoty tohto celospoločensky významného prostredia, ktoré je svojim originálnym urbanisticko-prírodným charakterom hodné najprísnejšej ochrany s cieľom uchovania pre nasledujúce generácie.

Video :

https://www.youtube.com/watch?v=-yGnPPs88f4

 

https://youtu.be/6O_5SWuFqxw

 

V Bardejovských Kúpeľoch, dňa 2.12.2022

Členovia petičného výboru : 

Gabriela Jurková, Bardejovské Kúpele 8, 086 31  Bardejov                                           

Ing. Ondrej Pagáč, Bardejovské Kúpele 2, 086 31  Bardejov                   

Branislav Trenčan, Moyzesova 19A, 080 01  Prešov                                                   

 

Zástupca petičného výboru, osoba určená na styk s orgánom verejnej moci :                                                                                                                          Gabriela Jurková, Bardejovské Kúpele 8, 086 31  Bardejov

 


Gabriela Jurková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Gabriela Jurková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...