PETÍCIA za zachovanie (nezrušenie) Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu a plavárne, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Podpisom tejto petície, my podpísaní občania, rodičia žiakov, žiaci, učitelia žiadame Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja aby zachovalo a nezrušilo Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave. SOŠ HSaO  má v súčasnosti 7 funkčných stredísk, 85% naplnenosť školy, 100% naplnenosť Školského internátu, funkčné Centrum voľného času a stabilné kluby na plavárni a  prekrásny športový areál.

Aby bol podpis na petícií právoplatný, je potrebné ho ešte potvrdiť. Potvrdzovací link Vám prišiel do mailovej schránky, na mail ktorý Ste zadali. Prosím skontrolujte si mailovú SCHRÁNKU.

UPOZORNENIE: pokiaľ Ste už niekde petíciu podpísali napr. na podpisový hárok, alebo takto elektronicky, prosím druhý krát ju už NEPODPISUJTE

skola11.jpg

skola2.jpg

 


Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...