PETÍCIA za zachovanie (nezrušenie) Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu a plavárne, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Podpisom tejto petície, my podpísaní občania, rodičia žiakov, žiaci, učitelia žiadame Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja aby zachovalo a nezrušilo Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave. SOŠ HSaO  má v súčasnosti 7 funkčných stredísk, 85% naplnenosť školy, 100% naplnenosť Školského internátu, funkčné Centrum voľného času a stabilné kluby na plavárni a  prekrásny športový areál.

Aby bol podpis na petícií právoplatný, je potrebné ho ešte potvrdiť. Potvrdzovací link Vám prišiel do mailovej schránky, na mail ktorý Ste zadali. Prosím skontrolujte si mailovú SCHRÁNKU.

UPOZORNENIE: pokiaľ Ste už niekde petíciu podpísali napr. na podpisový hárok, alebo takto elektronicky, prosím druhý krát ju už NEPODPISUJTE

skola11.jpg

skola2.jpg

 


Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...