Za zelenú budúcnosť Východnej šachty

Vážené občianky a občania,

Handlová má v súčasnosti jedinečnú možnosť stať sa čistejším a zelenším mestom. Transformácia Hornej Nitry prináša finančné prostriedky aj na prechod regiónu na ozdravenie hospodárskych aktivít tak, aby boli šetrné ku klíme a životnému prostrediu v regióne. Preto nás ako obyvateľov a obyvateľky mesta znepokojil fakt, že súkromná spoločnosť Hutira má podnikateľský zámer na termálnu depolymerizáciu pneumatík v areáli Východnej šachty situovanej v mestskej časti Nová Lehota.

Projekt, ktorý má potenciálny investor záujem realizovať v areáli Východnej šachty (mestská časť Nová Lehota), má zhodnocovať odpad tepelnými postupmi, konkrétne termálnou depolymerizáciou. Existujú pochybnosti o tomto spôsobe spracovania odpadu, ktorý nie je dostatočne osvedčený, môžu sa s ním spájať riziká súvisiace s toxickými látkami, vplyvom na klímu a zaťažovaním životného prostredia. Táto technológia je environmentálne viac zaťažujúca ako alternatívy, vyvoláva otázky ohľadom toxických látok a produkuje značné emisie skleníkových plynov. Navyše by predstavovala zbytočnú záťaž, keďže na Slovensku máme dostatok kapacít na recykláciu všetkých odpadových pneumatík a už dnes dosahuje úroveň ich zberu a recyklácie takmer 90 %.

V roku 2016 bola schválená EIA na podnikateľský zámer spracovávania pneumatík pod názvom „Zhodnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi“. V letných mesiacoch minulého roka aktivity na tomto projekte ožili, zorganizovalo sa stretnutie na Východnej šachte, kde boli pozvaní poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva.

Odborníci Jindřich Petrlík a Ladislav Heygi však projekt hodnotia negatívne. Tvrdia, že „projekt navrhovateľa je z hľadiska potreby environmentálne šetrnej recyklácie odpadových pneumatík v SR zbytočný a kontraproduktívny a bude odkázaný buď na dovoz väčšiny odpadových pneumatík z iných krajín, alebo na ekonomický neúspech.“

(Posudok k zámeru výstavby zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík termálnou depolymerizáciou v meste Handlová, autori: RNDr. Jindřich Petrlík, riaditeľ programu Toxické látky a odpady, o. z. Arnika, odborný poradca siete International Pollutants Elimination Network (IPEN) pre dioxíny a odpady a Ing. Ladislav Hegyi, environmentalista, odborný poradca poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka pre životné prostredie)

Nesúhlasíme s tým, aby v čase, keď potrebujeme riešiť klimatickú a environmentálnu krízu, by mala začať v meste Handlová pôsobiť technológia zbytočne zaťažujúca klímu a predstavujúca riziká pre životné prostredie. Toto nie je cesta, ktorou sa má mesto Handlová poznačené storočnou ťažbou uhlia uberať.

Vyzývame vedenie mesta Handlová a ďalšie zodpovedné orgány, aby sa zasadzovali za podporu projektov skutočne šetrných k prostrediu, klíme a perspektívnych pre rozvoj mesta a nepodporili projekt termálnej depolymerizácie spoločnosti Hutira. Ústava Slovenskej republiky nám garantuje právo na priaznivé životné prostredie, postavme sa spoločne za jeho ochranu. 

vychodna_sachta_1.jpg


Jozef Pavelka, Janete Pavelková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jozef Pavelka, Janete Pavelková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...