Petícia za zákonnú ochranu turistických trás

My, dolu podpísaní obyvatelia Slovenskej republiky, odvolávajúc sa na skutočnosť, že turistika vo svojich rôznych podobách či už pešia, cyklo, jazdecká alebo vodácka patrí k najmasovejším športom, podporujeme túto petíciu. Na Slovensku máme viac ako 30 000 km značených cykloturistických a peších turistických trás, ktorých história má viac ako 148 rokov. Systém značenia slovenských trás patrí k unikátom v celoeurópskom meradle, zároveň vytvára výnimočný produkt cestovného ruchu, ktorý ročne navštívia milióny domácich a zahraničných turistov. Napriek tomu poukazujeme na nedostatočnú právnu úpravu v právnom poriadku Slovenskej republiky.  

Touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky o prijatie samostatného zákona, ktorého predmetom bude ochrana značenia turistických chodníkov a trás, definovanie povinností a práv fyzických a právnických osôb v súvislosti so značením turistických chodníkov a trás a zadefinovanie, že táto činnosť je vo verejnom záujme.

 

Petičný výbor:

  • Mgr. František Šiller, predseda Klubu slovenských turistov, bytom: Malá ulica 149/8, Prievidza
  • Michal Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu, bytom: Karpatské námestie 7770/10, Bratislava
  • Mgr. Branislav Mráz, Kuklovská 497/31, Bratislava                   

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy je predseda Klubu slovenských turistov Mgr. František Šiller.  


Petičný výbor v zložení Mgr. František Šiller, predseda Klubu slovenských turistov, bytom: Malá ulica 149/8, Prievidza, Michal Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu, bytom: Karpatské námestie 7770/10, Bratislava, Mgr. Branislav Mráz, Kuklovská 497/31, Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Petičný výbor v zložení Mgr. František Šiller, predseda Klubu slovenských turistov, bytom: Malá ulica 149/8, Prievidza, Michal Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu, bytom: Karpatské námestie 7770/10, Bratislava, Mgr. Branislav Mráz, Kuklovská 497/31, Bratislava bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...