Za obnovu Hviezdoslavovej ulice ( Spišská Nová Ves)

Vážený pán primátor, Vážené  poslankyne a poslanci  Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,

žijeme v neľahkej dobe, keď svet čelí pandémií koronavírusu. Štáty a mestá prichádzajú o veľké časti svojich príjmov. Uvedomujeme si, že veľkú časť z nich mesto získava podielovými daňami. Práve tie sa vo veľkej miere využívajú na rekonštrukciu infranštruktúry.

  Je nám zrejmé, že v minulom roku sa masívne investovalo do rekonštrukcie chodníkov (ČSL Armády, Bezručová, Fabiniho a iné ulice), no aj napriek tejto skutočnosti, upozorňujeme a žiadame o nájdenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice., ktorá je rovnako využívaná. Na predmetnej ulici sa nachádza niekoľko strategických budov. Ide napríklad o ortopéda alebo ortopedickú predajňu. Predpokladá sa, že pacienti, ktorí navštevujú toto miesto majú sťažený pohyb a schopnosť dostaviť sa do čakárne. Smerom od realitnej kancelárie k ortopédovi je krivý chodník po ktorom má problém prejsť aj zdravý človek. Niekoľkonásobne ťažšie to má dôchodca či človek na vozíku alebo o barle. Často sa stáva, že cez zimu, tam voda stojí a zamŕza. Veľakrát sa stáva, že sa veci riešia až vtedy, keď dôjde k nehode spôsobenou (aj) zlou infraštruktúrou. Predstava, že sa nám alebo našim blízkym stane nehoda pod vplyvom krivého chodníka je naozaj znepokojujúca. Ak sa tak stane, automaticky ukážete prstom na majiteľa domu. Ale skúsme si položiť otázku: "Čo ak dotyčná osoba chodník pred svojim domom očistila? Čo ak voda nemá kam odtekať, lebo chodník je krivý?"

Frekventovanosť ulice ale nekončí. Oproti ortopedickej predajni sa nachádza škôlka. Deti prejdú cez cestu a taktiež chodia po danom chodníku. O niekoľko metrov ďalej sa nachádza predajňa pekárenských výrobkov. Často ju zásobujú dodávkové autá nemenovaných značiek. Tie spôsobujú po celej dlžke ulice od mestskej polície až po bývalý dom opatrovateľskej služby Katarínka výtlky. Samozrejme, aj po oboch stranách cesty na chodníkoch. Hlavnou a azda najdôležitejšou budovou je však poliklinika. Denne tam stálo v období pred pandémiou aj sto a viac áut. Sme si vedomí, že tam stoja aj zamestnanci mestského úradu, to však nič nemení na fakte, že veľké množstvo áut prichádza na parkovisko práve z Hviezdoslavovej ulice pre ktorú žiadame nápravu.

Prikladáme vyjadrenie oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu z dňa 13.1.2021:

Viktor, 13. 1. 2021:

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, či sa na Hviezdoslavovej ulici výmena asfaltového povrchu? Po zime je opäť plná výtlkov. Ich plátanie je nedostatočné. Vopred ďakujem za informáciu.
S úctou
Viktor Pamula

Odpoveď:

Dobrý deň,

 registrujeme zlý technický stav danej komunikácie avšak daná lokalita si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu ulice. V súčasnosti nie je vo finančných možnostiach mesta aby zrealizovalo takúto aktivitu. S rekonštrukciou ulice uvažujeme v najbližších rokoch v závislosti od rozpočtu mesta.
Ing. Milan Mucha
vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB
Mestský úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 75 Spišská Nová Ves

 

Preto Vás a mestské zastupiteľstvo - vzhľadom na vyššie uvedené dôvody -  prosíme, pokúste sa nájsť aspoň časť finančných prostriedkov na opravu tejto ulice. Nachádza sa v užšom centre mesta a jej rekonštrukciou zabezpečíte relevantnejší prístup na naše námestie a v neposlednom rade ochránite zdravie a komfort svojich občanov.

S úctou

Viktor Pamula- autor petície. Telefonický kontakt 0910 907 284, email pamulaviktor@gmail.com

Dominika Kuchárová - členka Petičného výboru

Radovan Skokan - člen Petičného výboru

Pavol Ištok- člen Petičného výboru

na prerokovanie je potrebných 1000 podpisov
 
 
 
 
 

Viktor Pamula, Dominika Kuchárová, Radovan Skokan, Pavol Ištok    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Viktor Pamula, Dominika Kuchárová, Radovan Skokan, Pavol Ištok na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...