Za obnovenie živých prenosov a videozáznamov z mestského zastupiteľstva v Martine

My, obyvatelia mesta Martin, žiadame vedenie mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v Martine, aby obnovili priame prenosy a videozáznamy z každého zasadnutia mestsého zastupiteľstva v Martine, a to podľa platného zákona, keďže rokovanie zastupiteľstva je verejné, nik nemôže nikoho obmedzovať vo vyhotovovaní živých prenosov a videozáznamov a občania majú v demokratickej spoločnosti výsostné právo dohliadať na aktivity nimi volených zástupcov.

Sme presvedčení, že práve obrazový prenos a záznam sú najlepším možným spôsobom verejnej kontroly práce a svedomia poslancov, keďže v zvukovom zázname nie je možné bezprostredne kontrolovať hlasovania jednotlivých poslancov.


Milan Ftorek - Reštart Martina    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Milan Ftorek - Reštart Martina na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...