Výzva vedeniu RTVS na usporiadanie serie TV debát k téme "Vojna na Ukrajine", v ktorých by oponentom ministra J. Naďa bol mierový aktivista E. Chmelár

Najprv krátky exkurz do minulosti: Predsedníctvo ÚV KSČ  8. 1. 1971 schválilo prísne tajnú smernicu označenú pod číslom P 8854 „na založenie a vedenie jednotnej centrálnej evidencie predstaviteľov, exponentov a nositeľov pravicového oportunizmu, protistraníckych a protisovietskych kampaní a akcií“ . Na tzv. čiernej listine zo Slovenska  bolo 1 500 mien. Boli to zväčša vylúčení členovia strany, oficiálne označovaní, že sú  nepriatelia komunistického režimu. Na zozname sa nachádzali i nestraníci, dokonca i kňazi, ktorí podporovali  Dubčekovo vedenie. Dnes takúto čiernu listinu na Slovensku vytvorila súkromná firma Gerulata technologies Michala Trnku napojeného na Eset  a zaradila do nej nielen skutočne diskutabilné zoskupenia a osoby, ale jedným šmahom aj ľudí, ktorí prezentujú relevantné a opodstatnene odlišné názory než aké zastáva oficiálna línia slovenskej vlády už dlhodobo disponujúcej minimálnou podporou obyvateľstva. Osoby zaradené do tejto novej čiernej listiny akoby prestali jestvovať. Nepozývajú ich do žiadnych televíznych či iných debát a ak sa tak v minulosti aj stalo (prípad dr. Čarnogurského v RTVS), tak šéf spravodajstva RTVS Vahram Chugurhjan musel za trest odstúpiť zo svojho postu a vedenie verejnoprávnej televízie, ktorá by práve v zmysle zákona mala prinášať vyvážené a objektívne spravodajstvo sa potupne muselo kajať. Redaktorka Dibákova v relácii televízie JOJ Na hrane (Naď s Dankom) uviedla, že pôvodne do relácie pozvali zástupcu podľa momentálnych prieskumov najsilnejšej politickej strany Smer, ale pretože strana ponúkala len p. Blahu, ktorý je na čiernej listine súkromnej  firmy Gerulata techolgies, tak ho odmietli. Čiernu listinu síce vytvorila súkromná firma Gerulata technologies a jej vytvorenie (aspoň oficiálne) neiniciovala vláda, ale vláde i všetkým mainstreamovým médiám prišla veľmi vhod, aby sa o ňu mohli oprieť pri svojom subjektívnom a nedemokratickom výbere účastníkov politických debát a aj pri ďalších aktivitách zamedzujúcich demokratickú diskusiu v slovenskej spoločnosti. Je úplne absurdné, že sa na listine ocitol aj Eduard Chmelár, ktorý viackrát opakovane odmietol ruskú agresiu na Ukrajine, ktorý je všeobecne známy ako dlhodobý pacifista, zapálený bojovník za mier, zakladateľ hnutia Zjednotení za mier, organizátor konferencie - Medzinárodné mierové fórum Zjednotení za mier v septembri minulého roka. Vzhľadom na to, že v slovenskom mediálnom priestore chýba solídna a fundovaná debata k téme Ukrajina, ktorá by zohľadňovala viaceré uhly pohľadu na problematiku, vzhľadom na to, že povinnosťou verejnoprávnej televízie je prinášať práve takú debatu, signatári tejto petície sa obracajú na vedenie RTVS s požiadavkou okamžite usporiadať sériu politických debát s témou ukrajinskej krízy a slovenským postojom k nej, v ktorej by účastníkom a oponentom militantného ministra obrany Jaroslava Naďa bol práve mierový aktivista Eduard Chmelár! Je smutné, že to, čo by pre verejnoprávnu televíziu malo byť samozrejmé, si jej koncesionári musia vyžadovať petíciou! My, dolupodpísaní občania žiadame  generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby okamžite usporiadal a odvysielal sériu politických debát s témou ukrajinskej krízy a slovenským postojom k nej, v ktorej by účastníkom a oponentom militantného ministra obrany Jaroslava Naďa bol práve mierový aktivista Eduard Chmelár!  

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Pavol Fabian bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...