Výzva súdánskému velvyslanci v Praze ve věci nespravedlivého odsouzení Nouri Hussein k trestu smrti

Tato online petice slouží pro lidi, kteří se nemohou dostavit na podpisové místo výzvy J.E. Súdánskému velvyslanci v Praze nebo participovat na jejím předání, dne 21.5. 2018. Její znění je následující:

"Připojujeme se k vyhlášením národních (súdánských) i mezinárodních lidskoprávních organizací a považujeme čin Nouri Hussein za akt sebeobrany proti sexuálnímu násilí ze strany jejího manžela, jeho rodiny a její vlastní rodiny. Považujeme za mimořádně důležité, aby měla Noura možnost využít služeb, které by jí pomohly překonat trauma z její zkušenosti a následného věznění.

Apelujeme na to, že rozhodnutí soudu je v neshodě s Ústavou Súdánské republiky a to v následujících bodech:

- článek 14 (ochrana dětí)

- článek 15 (žádné manželství není platné bez svobodného a plného souhlasu).

Jelikož souhlas za Nouru vydal její otec, považujeme za potřebné upozornit na její aktivní nesouhlas, který dala mnohokrát najevo verbálně i svými činy, a stavíme se na stranu Ústavy.

Ústava se dále zavazuje k "zaručení rovnosti pohlaví" a garanci "rovnosti všech před soudem."

Súdánská republika je také vázána několika mezinárodními právními nástroji, kterými jsou:

- ICCPR (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech),

- Africká charta lidských práv a práv národů,které se zavazují proti kriminalizaci obětí bezpráví.

Ve Vaší pozici reprezentanta hlavy státu Vás žádáme, abyste zvážil některé z právních povinností a ve své zemi navrhl následovné:

- okamžité zrušení rozsudku v případu odsouzené Nouri Hussein Hammad,

- zohlednění polehčujících okolností při obnovení konání v souladu s mezinárodními normami pro spravedlivý soudní proces (bez uplatnění trestu smrti),

- změnu zákona "Sudan Personal Status Law" tak, aby se věk vstupu do manželství změnil z 10 na 18 let."


Justice for Noura CZ + SK    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Justice for Noura CZ + SK vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook