Výzva opozičným stranám k nadviazaniu spolupráce v boji proti zrušeniu Špeciálnej prokuratúry

   My, podpísaní občania Slovenskej republiky týmto vyzývame lídrov všetkých protikorupčne orientovaných demokratických opozičných politických strán k tomu, aby pri organizácii protestov proti zrušeniu Špeciálnej prokuratúry začali spolupracovať bez ohľadu na svoje osobné politické nezhody.

   Žiadame o to, aby boli k spoluorganizácii protestov pripustené všetky protikorupčne orientované demokratické opozičné strany, ktoré o to prejavia záujem, a to bez ohľadu na to či sa jedná o strany parlamentné, či mimo-parlamentné, tradičné či protestné, slovenské či menšinové.

   Sme presvedčení o tom, že potenciál, ktorý protikorupčné protesty majú, môže byť naplno využitý jedine v prípade, že každý nespokojný občan bude mať možnosť vypočuť si vyjadrenie svojho vlastného politického favorita.  

   Je preto nutné, aby sme ohrozeniu právneho štátu zo strany súčasnej vlády čelili jednotne.


Viktor Wintner (študent)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Viktor Wintner (študent) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...