Výzva na vymenovanie pracovnej skupiny Lamačská brána

My, dolupodpísaní občania Bratislavy a Záhoria, vyzývame primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby urýchlene vymenoval pracovnú skupinu Lamačská brána, ktorá navrhne dopravné riešenie tejto lokality s vyhliadkou na 30-40 rokov.

Táto pracovná skupina by mala byť zložená z odborníkov mesta, VÚC, ministerstva dopravy SR, NDS a tretieho sektora. 

V spolupráci so zástupcami dotknutých obcí Bratislavy a Záhoria by mala:

1. pripraviť riešenie cyklotrás a chodníkov v tejto lokalite

2. navrhnúť zlepšenie verejnej a mestskej hromadnej dopravy

3. navrhnúť riešenie záchytného parkoviska a novej železničnej stanice

Situácia na severe Bratislavy je už dnes neúnosná. Developeri tu plánujú vybudovať stovky bytov v priebehu pár rokov, ale doprava sa zmeniť neplánuje. V tejto lokalite pribudnú na cestách stovky, možno tisíce áut a to bude znamenať totálny kolaps. Preto vyzývame primátora Bratislavy, aby situáciu okamžite začal riešiť. To, čo zažívame na cestách teraz, je výstrahou pre budúce roky. 

 

 


Katarína Boskovičová, OZ Nezávislý Lamač    Kontaktujte autora petície