VÝZVA na spoločný postup proti zavádzaniu diktatúry a tyranie v Slovenskej republike

peticia_zsi_2.jpg

 

Predstavitelia politických strán, hnutí a organizácií v Slovenskej republike!

Ak sa hlásite k národnoštátnym záujmom a odmietate sa nečinne prizerať na súčasné smerovanie Slovenska k totalite a tyranii, vyzývame vás a naliehavo žiadame – začnite konečne spolupracovať. Koordinujte svoju činnosť a postupujte strategicky!

Už nie je čas na zbieranie politických bodov k voľbám ani vyčítanie si rôznych prehreškov z minulosti. Pretože kým si budete organizovať protesty každý na inom námestí, zlyhávajúca vláda bude vydávať ďalšie antihumánne nariadenia, ktoré celý štát – ale aj národ – úplne zničia.

Všetci rozumne uvažujúci občania vidia, že slobode sa každým dňom uťahuje slučka okolo krku a nasledujúce plánované voľby do Národnej rady SR sa nemusia vôbec uskutočniť.

Preto vyzývame na okamžité začatie rokovaní a vzájomnú spoluprácu všetkých, ktorým ide skutočne o zachovanie existencie Slovenskej republiky a zachovanie slobody a ľudskej dôstojnosti jej občanov.

Spoločným úsilím zabráňme vláde SR zavŕšiť zvrátený plán globalistickej moci na zotročenie slovenského národa. Toto možno dosiahnuť len vzájomnou spoluprácou, spoločným postupom a povýšením národnoštátnych záujmov nad úzko stranícke a osobné ciele.

 

Iniciátor:

Združenie slovenskej inteligencie, Partizánska 1990/15A, 038 52 Sučany, Ing. Branislav Čech, predseda

 

Podporovatelia výzvy:

MUDr. Ján Lakota, CSc., lekár, vedecký pracovník
Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. bývalá vedúca Katedry etiky a morálnej filozofie FF TU v Trnave
JUDr. Peter Weis, advokát
Dr. Jozef M. Rydlo, historik, poslanec NRSR 2006-2010
MUDr. Peter Kotlár, Televízia Slovan, riaditeľ
Dagmar Weissabelová, Aliancia národných síl Slovenska, predsedníčka
Mgr. Rafael Rafaj, Inštitút národnej politiky, predseda
Jozef Šimonovič, herec
Dr. phil. Darina Vergesová M.A., slavistka, historička
MUDr. Štefan Paulov, lekár
Mgr. Miroslav Vetrík, organizátor Korunovačných slávností v Bratislave a predseda o. z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI
Mgr. Anton Čulen, publicista, Aliancia za nedeľu - Slovensko o. z., predseda
Mgr. Miroslav Šuňal, politológ, Aliancia za nedeľu – Slovensko o. z., podpredseda
PhDr. Elena Šebová, psychologička, novinárka
Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vedec a vysokoškolský pedagóg
RNDr. Ján Dudáš, PhD., bunkový a molekulový genetik
Ing. Peter Kohút, CSc. - koordinačný výbor Vlasteneckého frontu
Ing. Eva Zelenayová, publicistka
ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz
plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz
Mgr. Jaroslav Klič, katolícky kňaz
Ing. Marián Tkáč, bývalý viceguvernér NBS a predseda Matice slovenskej
Ing. Vladimír Šimko, Komplex centrum o. z., predseda
Michal Gašparovič, Za slobodný život a zdravie na Slovensku o. z., predseda

Mgr. Adriana Kráľová, VŽDY SPOLU o. z., predsedníčka

Ing.Vladimír Andráš, podnikateľ

 


Združenie slovenskej inteligencie    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Združenie slovenskej inteligencie bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...