Výzva na odvolanie komisára pre deti Jozefa Mikloška

Vyzývame Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a samotnú NR SR, aby odvolala komisára pre deti Jozefa Mikloška na základe zákonného dôvodu - že koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára.

Komisár pre deti Jozef Mikloško sa stretáva s predstaviteľmi extrémistických strán, vyhotovuje si s nimi fotografie, ktoré títo predstavitelia následne používajú vo volebnej kampani a spájajú ich s heslami ako "ochrana detí pred vplyvom zhubnej progresívnej agendy".


Tichá väčšina    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Tichá väčšina na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...