VÝZVA MATICI SLOVENSKEJ A NÁRODÝM SILÁM!

My občania Slovenskej republiky sme znepokojení nad hrozivou situáciou v našej vlasti i vo svete.

1. Vyzývame Maticu slovenskú, aby sa aktívne postavila na čelo národných síl a čestne chránila Slovenskú republiku a jej národ. Nech je Slovensko slovenské a stojí na strane mieru!  V ideovom poslaní matky národa Matice slovenskej stojí, že Slováci majú právo na garanciu slobodnej národno-duchovnej sebarealizácie vo vlastnom štáte a k tejto garancii patrí aj Matica slovenská.

Našu výzvu môže naplniť zvolaním celonárodného zhromaždenia národných síl ešte pred voľbami,  alebo prijatím nižšie uvedenej výzvy  a návrhu spolupráce od Výborov Združení slovenskej inteligencie KORENE a Rady osobností:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

matica1.png

Slovenskej matke národa

Jubilejná Zdravica a naliehavá Výzva

S úprimnou srdečnosťou a hlbokou vďakou za všetko, čo naša vzácna – najstaršia, najzaslúžilejšia a najvýznamnejšia – národná ustanovizeň pre Slovensko a Slovákov v dejinách urobila, blahoželáme Matici slovenskej k 160. výročiu jej založenia veľkými osobnosťami, ktoré múdro a obetavo životný povýšili záujem slovenského národa nad svoje osobné, konfesionálne aj všetky ostatné záujmy.

Vďaka našim velikánom za ich vzácny a príkladný dejinotvorný vzor!

Ako dobrá a zodpovedná matka sa Matica slovenská ujala svojej povinnosti chrániť slovenský národ a pomáhať mu prežiť a prekonávať ťažké časy národnej neslobody v období najvyššieho existenčného ohrozenia, za čo jej patrí trvalá vďaka a úcta Slovákov.

Milá, vzácna a radostná pripomienka na čas priateľskej vzájomnej spolupráce národných síl – či už pri presadzovaní slovenčiny ako štátneho jazyka alebo pri zápasoch za právo Slovákov zvrchovane rozhodovať o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch v postavení slobodného a rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva – nás však vyzýva konať!

Preto opäť – vzhľadom na súčasné závažné okolnosti ohrozujúce nielen overené hodnoty života, ľudskosti a kultúry, ale aj mier a existenciu nielen nášho národa, ale aj celého ľudstva a jeho civilizácií – my, jej priaznivci, tak ako už viackrát v časoch minulých kríz

vyzývame našu vzácnu jubilantku, aby využila svoju historickú skúsenosť a autoritu, znova sa postavila na čelo národných síl slovenskej spoločnosti doma i vo svete a ujala sa záchrany hodnôt nášho národného dedičstva!

 

Tak ako v 90-tych rokoch XX. storočia, keď sme spoločne – Matica slovenská, SSI KORENE, SKSI Slovakia plus, NEZES a ďalšie občianske združenia národne uvedomelej slovenskej inteligencie a významné mienkotvorné osobnosti – spoločne pomáhali slovenskému národu zavŕšiť stáročný zápas za slobodu, rovnoprávnosť a ľudsky dôstojný život, aj dnes sú ZSI KORENE ochotné a pripravené plniť si svoju vlasteneckú povinnosť „na čele zápasov v službe národu a vlasti“. Tento raz v kampani Mierová mobilizácia národných síl: Čím viac voličov – tým demokratickejšie voľby! Aktuálne pod spoločným, národné sily motivujúcim a zjednocujúcim heslom pre Voľby do NR SR 2023:

IDE O VŠETKO – VŠETCI SLOVÁCI K VOĽBÁM!

 

Výbory Združení slovenskej inteligencie KORENE a Rada osobností

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Zároveň podporujeme nasledujúce výzvy občanom a národným silám:

Všetkým Slovákom a Slovenkám!
Výzva na jednotu a spoluprácu

 

Ide o všetko! Výzva všetkým Slovákom

 


Ing. Peter Sudovský    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Peter Sudovský na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...