Výzva Mariánovi Peciarovi na odstúpenie z postu predsedu Akademického senátu STU

Vážený pán predseda Akademického senátu STU, profesor Marián Peciar, 

Akademický senát STU v Bratislave je najvyššou inštanciou, ktorý svojimi rozhodnutiami formuje fungovanie a smerovanie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kroky ktoré Váš senát vykoná tak majú dosah na približne 11 tisíc študentov a takmer 3 tisíc zamestnancov najväčšej technickej školy v Slovenskej republike.

Slovenská technická univerzita, ako verejná vysoká škola, by mala byť nositeľom poznania, morálky a vzdelania, ktoré bude vo forme absolventov rôznorodých študijných programov, pomáhať k lepšiemu formovaniu spoločnosti v tejto krajine. Dá sa to chápať tak, že STU v Bratislave má byť, prostredníctvom inžinierov ktorých vychováva, akýmsi dodávateľom rastu a rozvoja spoločnosti na Slovensku.

Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby Akademický senát STU, ako najvyšší orgán STU, konal vždy v záujme univerzity, ale aj reflektoval požiadavky spoločnosti, ktoré sú na vysoké školy kladené. Zároveň, vzhľadom na mimoriadny význam verejných vysokých škôl pre spoločnosť, ako aj fakt, že financovanie STU je z drvivej väčšiny platené z daní všetkých občanov tejto krajiny je nevyhnutné, aby tento senát zniesol aj primeranú kontrolu zo strany verejnosti.

Máme však za to, že priebeh zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2020, bolo pravým opakom toho, čo sa od STU očakáva. Boli sme svedkami amatérskeho technického zlyhania, zamykania dverí a skrývania sa pred verejnosťou, sťažovania práce médiám, ktoré chcú objektívne informovať o nakladaní s verejnými financiami a hájení celospoločenských záujmov, vyzývania na porušovanie zákona a pošliapavania princípu verejnosti, no hlavne boli sme svedkami konania, ktoré verejnosť teraz nenazýva inak, ako hanbou STU.

Vaším konaním a spôsobom, akým ste viedli zasadnutie senátu ste spustili vlnu pobúrených rekacií od členov akademickej obce, bývalých študentov či širokej verejnosti. Reakcií v ktorých sa dookola opakovali dve slová: Hanba STU.

Ako akademická obec chceme byť hrdí na to, kde študujeme či pracujeme. Chceme byť hrdí na “našu STU” v očiach našich známych, zamestnávateľov, technologických partnerov či odbornej a laickej verejnosti. No dokiaľ nás bude zastupovať prezentovať pred verejnosťou Vami vedený senát, máme obavy, či nebudeme v očiach ostatných na smiech.

Preto Vás, pán predseda Peciar, vyzývame na odstúpenie z postu predsedu Akademického senátu STU.


Daniel Ondra (xondra@stuba.sk)    Kontaktujte autora petície