Vyjadrujem podporu spoločnosti IKEA

Queer Leaders Forum si veľmi váži a oceňuje snahu spoločnosti IKEA o prezentáciu rôznych typov rodín, domácností a životných príbehov a pozitívne zviditeľnenie existencie rovnakopohlavných rodín v našej spoločnosti.

Vysoko si ceníme i vyjadrenie hovorkyne spoločnosti Jany Hrubcovej, ktorá nedávno obhájila útoky zo strany Aliancie pre rodinu týmito slovami: „Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sa zachovávali rovnaké príležitosti pre všetkých, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, vek, pohlavie či fyzické schopnosti.“

Zároveň by sme touto cestou chceli vysloviť naše pohoršenie a ľútosť nad verbálnymi útokmi zo strany tejto organizácie, ktorým musela spoločnosť IKEA čeliť a vyjadriť jej našu podporu. Vyzývame preto všetkých ľudí, ktorí oceňujú otvorený a nediskriminačný prístup spoločnosti IKEA voči svojim spotrebiteľom a spotrebiteľkám, aby sa k nášmu vyhláseniu pripojili svojim podpisom a podporili tak nielen spoločnosť IKEA ale aj hodnoty akceptácie, demokracie a rovnakých šancí pre všetkých ľudí.

 

Queer Leaders Forum, 15.1.2014


Romana Schlesinger    Kontaktujte autora petície