Vyjadrenie solidarity Slovenska s Izraelom

                                                                                                                                         Bratislava, 6. novembra 2015  

Dámy a páni,  

slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ Slovensko), kresťanská medzidenominačná organizácia zameraná na dialóg medzi kresťanmi a židmi, v uplynulých dňoch vyvinula iniciatívu na vyjadrenie solidarity so štátom Izrael.  

Dôvodom je neutíchajúca vlna útokov palestínskych militantov na civilné obyvateľstvo židovského štátu. Ako kresťanská organizácia považujeme za dôležité upriamiť pozornosť na neprípustný jav, tolerovaný mlčaním sveta a médií, keď životy nevinných ľudí sú ohrozené len preto, že sú to Židia.

Naša iniciatíva pozostáva z vyhlásenia ICEJ Slovensko (nižšie), pod ktoré sa do tejto chvíle podpísalo takmer 20 predstaviteľov kresťanských cirkví a organizácií na Slovensku. Vyhlásenie má formu listu, adresovaného veľvyslancovi štátu Izraela na Slovensku J.E. Alexandrovi Ben-Zvimu.  

V stredu 28. októbra sme v Bratislave zorganizovali pokojné zhromaždenie na podporu Izraela, ktorého sa zúčastnilo do 300 ľudí. Na podujatí sme text výzvy prečítali a so zoznamom dovtedy 12tich signatárov odovzdali veľvyslancovi Izraela na Slovensku. Odvtedy sa však ich počet zvýšil.  

Na podnet viacerých osobností verejného života na Slovensku sme sa rozhodli ponechať naďalej možnosť podpisu aj ľuďom mimo explicitne kresťanských kruhov. Do stredy 4. novembra sa medzi signatárov pripojilo viac ako 10 osobností (nižšie). Na súhlas ďalších ešte čakáme.  

Ako sme sľúbili na verejnom zhromaždení, dávame možnosť pripojiť svoj podpis pod dole pripojený text, list veľvyslancovi Izraela, aj širokej verejnosti. List s takýmto zoznamom signatárov ešte raz odovzdáme v reprezentačnej forme veľvyslancovi Izraela dňa 11. novembra 2015.

 

Ďakujeme za Vašu priazeň!  

Ing. Peter Švec

predseda

ICEJ Slovensko

info@icej.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1167270639973192.1073741842.450276431672620&type=3

 

--------------------------------------

Text vyhlásenia v podobe listu vyjadrujúceho solidaritu s Izraelom

 

                                                                                                                                              Veľvyslanectvo štátu Izrael na Slovensku

                                                                                                                                              J.E. Alexander Ben Zvi

                                                                                                                                              Slávičie údolie 106

                                                                                                                                              810 00 Bratislava         

 

                                                                                                                                              Bratislava, 28. 10. 2015

Vaša excelencia, vážený pán veľvyslanec,

so znepokojením sledujeme aktuálnu vlnu zákerných teroristických útokov palestínskych militantov namierených na bezbranné obyvateľstvo Izraela. Začalo sa to 1. októbra zavraždením dvoch dospelých ľudí, rodičov, pred zrakmi ich štyroch detí v oblasti Samárie (tzv. Západný breh Jordánu). Pokračovalo to zabitím dvoch nevinných Židov prechádzajúcich Starým mestom Jeruzalema v sobotu 3. októbra na záver Šabatu. Sme zarmútení z opakujúcich sa a neutíchajúcich desivých scén, ktoré doteraz pokračujú v rôznych častiach židovského štátu. Obeťami útokov, podnecovaných rôznymi extrémistickými islamskými skupinami, sú aj cudzinci.  

V druhej polovici októbra prišla správa, podľa ktorej UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) hlasovaním rozhodlo o moslimskom charaktere dokázateľne prvej židovskej nehnuteľnosti – jaskyni Machpele. Ide o miesto posledného odpočinku Abraháma a Sáry, Izáka a Rebeky, Jákoba a Ley. Takéto rozhodnutie je jasným pokusom o manipuláciu historických faktov a neprípustnú zmenu charakteru tejto pamiatky z čias Heroda Veľkého. Miesto posledného odpočinku patriarchov je pritom detailne popísané v Starom zákone, ktorý je jedným z pilierov slobodnej civilizácie a výhradne hebrejský pôvod miesta dokazujú aj iné historické pramene doby.  

Sme si vedomí, že pozornosť Európy a sveta je aktuálne rozptýlená do množstva pribúdajúcich a vážnych problémov. Zároveň vieme, že konflikt, ktorého centrom je Izrael, má viac odtieňov. No násilie na Židoch je zlou predzvesťou a my nechceme, ako generácie pred nami, prepásť šancu k pozdvihnutiu svojho hlasu. Hovoríme jasné NIE hrubému násiliu v uliciach miest Izraela a klamstvu v jeho aj v našej histórii. Na zemi je dosť miesta pre každý národ, etnikum, menšinu aj jednotlivca bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, či názor. Ale ak niekto buduje svoju identitu na násilí a klamstve, sám sa vyraďuje z civilizovanej spoločnosti.  

Vyjadrujeme plnú podporu a solidaritu s Izraelom ako demokratickým a slobodným štátom!    

 

Peter Švec                                                                                                          Kamil Maljarčik

predseda                                                                                                            tajomník

ICEJ Slovensko                                                                                                   ICEJ Slovensko  

 

 

Svoj podpis z radov osobností verejného života do piatku 6. novembra pripojili:

Ján Figeľ, podpredseda NR SR, predseda Slovensko-Izraelskej parlamentnej skupiny priateľstva

František Šebej, predseda zahraničného výboru NR SR

Anton Martvoň, poslanec NR SR

Peter Osuský, poslanec NR SR

Jana Žitňanská, poslakyňa Európskeho parlamentu

Milan Lasica, herec a spolumajiteľ divadla L+S

Božidara Turzonovová, herečka

Andy Hryc, herec

Ivo Samson, bezpečnostný analytik

Zita Furková, herečka

Štefan Hríb, šéfredaktor týždenníka .týždeň

Magda Vášáryová, poslakyňa NR SR

Marián Slovák, herec

Eva Matejková, herečka

Vladimír Crmoman, viceprezident Slovenskej komory učiteľov, Biela vrana 2013

Ján Orlovský, riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti

Anton Baláž, spisovateľ, scenárista a publicista

Péter Hunčík, psychiater, spisovateľ a občianský aktivista

Štefan Kuzma, spisovateľ

Mikuláš Sliacky, karikaturista

Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a občiansky aktivista

Karel Hiraman, analytik v energetike a publicista

… 

(uchádzame sa ešte o podpisy ďalších)

 

Signatári z radov vedúcich kresťanských církví a spoločenstiev:

Peter Čuřík, hlavný pastor Slovo života na Slovensku

Štefan Evin, predseda Rady Cirkvi bratskej v SR

Stanislav Gawel, predseda, Chevra Žilina

Michal Jílek, kazateľ Bratskej jednoty baptistov, cirkevný zbor Liptovský Mikuláš

Štefan Kerti, v zastúpení za vedenie, Spoločenstvo kresťanov Christiana

Michal Kevický, pastor cirkevného zboru Viera Bratskej jednoty baptistov

Marek Krajčí, riaditeľ bratislavskej platformy Kresťania v meste

Rút Krajčiová, prezidentka ženského kresťanského hnutia AGLOW Slovensko

Jaroslav Kříž, za zbory Kresťanského spoločenstva Milosť na Slovensku

Jana Merašická, koordinátorka TJCII Slovensko

Pavol Strežo, občianske združenie SNE, Dolný Kubín

Ján Szőllős, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR, kazateľ zboru Bratislava-Palisády

Miroslav Tóth, pastor, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra

Miroslav Tóth, pastor zmiešaného rómskeho zboru Devleskero Kher - Boží Dom, Košice

Peter Wiesner a Peter Mekýš, pastori Spoločenstva kresťanov Radostné srdce, Partizánske

Pavol Zsolnai, Senior Pastor, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava

Ivan Zuštiak, pastor kresťanského centra Oheň v Bratislave 

Vladimír Žák, pastor spoločenstva Otcov dom v Bratislave


ICEJ Slovensko, Peter Švec    Kontaktujte autora petície