Vyhlásenie neplatnosti prezidentských volieb v roku 2019 a ich opakovanie

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky

1.      O vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. 

2.      Vyhlásenie neplatnosti prezidentských volieb a ich opakovanie

3.      Zmenu hlasovania z tajného na verejné, informácie o hlasovaní každého občana uverejnené na Miestnych úradoch.

Odôvodnenie: Na priebeh volieb padol tieň veľkých podozrení z ovplyvňovania voličov, v prvom rade o nekalom získaní advokátskej praxe Zuzany Čaputovej, nepravdivých údajov v súvislosti s obhajobou tzv. „Pezinskej skládky“ na medzinárodnom súde, prekročenia finančného limitu odstúpením kandidáta Roberta Mistríka v prospech Zuzany Čaputove a podozrenie z volebného podvodu v intenciach ustavnej stažnosti kandidáta Štefana Harabina, ktorý žiada prepočítanie hlasov a porovnanie s hlasovacími preukazmi vo volebných okrskoch.

Preto žiadame s okamžitou platnosťou odvolanie prezidenta, vyhlásenie volieb za neplatné alebo vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. (výňatok)  (Zmeny: 244/1998 Zb., 9/1999 Zb.) Čl. 106, ods. 3 Prezident je odvolaný, ak za jeho odvolanie v ľudovom hlasovaní hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. 

https://blog.hlavnespravy.sk/11473/kauza-caputova-nabera-na-obratkach-harabin-tvrdi-ze-odhalil-megapodvod-ustavny-sud-je-nefunkcny-na-socialnych-sietach-rozhorceni-ludia-navrhuju-referendum/ 

https://blog.hlavnespravy.sk/11385/vojna-gigantov-podozrenie-z-ovplyvnovaniu-volieb-vyslovil-p-harabin-caputovej-silny-mandat-sa-rovna-2441-odovzdanych-neplatnych-hlasov/ 

https://blog.hlavnespravy.sk/11091/generalna-prokuratura-dostala-podnet-z-podozrenia-z-volebneho-podvodu-mgr-zuzany-caputovej-v-1-kole-prezidentskych-volieb/ 

https://blog.hlavnespravy.sk/10835/vyzva-pre-pana-harabina-muza-za-pravo-a-spravodlivost-jedine-vy-mozete-podat-legitimnu-staznost-n-us-pre-podozrenie-necestneho-vitazstva-p-caputovej/