Vybudovanie pumtrackovej trate a rekonštrukcia hygienického zázemia

Vážení obyvatelia mesta Šaštín-Stráže, podporovatelia a aktéri v oblasti športu. My, dolupodpísaní signatári výzvy, zachráňme projekt z realizovania pumptrackovej trate.

Projekt bol prednesený na poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 13.12.2023.

V prvom hlasovaní prešiel a následne, po zodpovedaní všetkyćh otázok a riešení pre vypracovanie projektového zámeru a podanie žiadosti o finančné prostriedky, v bode 37 neuspel.

Preto vás týmto checeme poprosiť o vašu podporu, aby sme pre naše deti, mládež, ale i dospelých, pomohli vytvoriť pumptrackovú dráhu, ktorá má širokospektrálne využitie a tak tiež rekonštrukciu priestoru pre hygienu, ktorý je v tomto areáli veľmi potrebný.

O, čo ide? V minulosti sa inicioval podobný zámer, ktorý nebol podporený pre nedostatok finančných prostriedkov. Sme presvedčení, že pokiaľ zástupcovia nebudú hľadať možnosti a cesty pre podporu tak širokej verejnosti, ktorá by využívala toto športovisko tak deti, mládež a dospelí budú strácať motiváciu pre zdravý životný štýl a pohyb. Máme aj za to, že rozvoj z poskytovaných dotácií nebude nikdy naberať význam, pokiaľ sa mesto o ich získanie nebude pokúšať. V petícii žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Šaštín-Stráže o podporu pre vypracovanie projektovej dokumentácie a následné podanie žiadosti o nenávratne finančné prostriedky. Veríme, že vybudovanie pumptrackovej trate a rekonštrukcia hygienického zázemia v RO GAZÁRKA bude obrovským prínosom pre naše mesto a všetkých športových nadšencov


Natália Buzayová, Gabriela Prokopiusová, Fridrich Sulík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Natália Buzayová, Gabriela Prokopiusová, Fridrich Sulík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...