Vrátenie autobusových liniek do pôvodného stavu

Vážený spoluobčania a spolu cestovatelia,

Od 4. 9. 2023 sa zmenila trasa spoju 730 zo Zlatých Klasov - Čakany - Štvrtok na Ostrove - Most pri Bratislave - Bratislava Autobusová stanica na trasu Zlatých Klasov - Čakany - Štvrtok na Ostrove - Most pri Bratislave - Bratislava Astronomická, tým pádom daná linka neobsluhuje zastávky ktoré predtým obsluhovala. Taktiež sa zmenili trasy liniek 520, 605 a 609. Linka 520 z Pezinka - Bratislava AS, má skrátenú trasu na Bajkalskú. Linka 605 zo Senca - Bratislava AS, má skrátenú trasu na Bajkalskú a linka 609 z Jelky - Bratislava AS ma skrátenú trasu na Bajkalskú. V prípade dopytovania sa na IDS BK bola uvedená skutočnosť že niektoré linky neboli využité dostatočne aby jazdili až na AS Mlynské nivy. O ďalšie informácie bude petícia doplnená.

Z danej skutočnosti vzniklo niekoľko komplikácií vrámci cestovania do a z Bratislavy:

1. Nedostatočné zriadenie zastávky Astronomická a Bajkalská, chýbajúce toalety, kryté zastávky v prípade nepriaznivého počasia

2. Prestup na zastávke v Moste pri Bratislave už na preplnené spoje zo smeru Tomášov, 

3. Nenadväzujúce spoje na linky 520, 605, 609 a 730 a taktiež predĺžený čas na presun do a z práce, 

4. Nutnosť si zabezpečiť predplatený lístok alebo lístkov na jednu cestu pri presune v Bratislave

5. Nedostatočné využitie novovybudovanej Autobusovej Stanice

6. Nižšia využívanosť spoja 

7. Odrezanie prístupnosti prestupového bodu AS pre občanov dediny Čakany, Most pri Bratislave - Studené, Jelka, Senec, Pezinok

Týmto žiadame o vrátenie spojov na pôvodnú trasu. 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mark Vida na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...